Ocena brak

GERONCJUSZ z JEROZOLIMY

Autor /Bean Dodano /04.10.2012

ur. ok. 395 w Jerozolimie,
zm. ok. 480, mnich.

Był uczniem Melanii M ł . ; po jej
śmierci (439) przejął zwierzchnictwo nad podległymi jej
klasztorami; należał do przeciwników —> nestorianizmu, a
także nauki Soboru Chalced. i opowiada! się za —> monofizytyzmem;

prawdopodobnie jest autorem Bios tes hosias
Melanes (wydał M. Rampolla Santa Melania Giuniore,
senatrice romana, R 1905, tekst gr., łac. i przekł. wł.; SCh
90), będącego ważnym ź r ó d ł em do poznania wczesnochrześc.
ascezy i liturgii monastycznej.

 

J. Quasten. LThK IV 759; SWP 168; J. Gribomont, Dizionario patristico e di antichità cristiane. Casale Monferrato 1984. II 1481.

Podobne prace

Do góry