Ocena brak

GERBERT MARTIN OSB

Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012

ur. 12 VIII 1 7 2 0 w Horb k.
Tybingi, zm. 13 V 1 7 9 3 w Sankt Blasien (Schwarzwald), historyk
liturgii i muzyki kościelnej.

Do zakonu wstąpił 1 7 3 6 w Sankt Blasien; po przyjęciu
1 7 4 4 święceń kapł. podjął pracę w bibliotece klasztornej;
1 7 5 9 - 6 2 odbył podróże nauk. po Niemczech, Włoszech i Francji,
gromadząc dokumenty hist.; wybrany 1 7 6 4 opatem,
opracował nowe konstytucje dla podniesienia karności zak.;
w celu opracowania —» Germania sacra uczynił z opactwa
Sankt Blasien prężny ośrodek badań nad historią Kościoła
w Niemczech; podjął starania, by doprowadzić do kompromisu
między zwolennikami —» episkopalizmu a Stolicą Apost.;
był przeciwnikiem —» józefinizmu; podczas rewolucji franc,
udzielał w księstwie opackim schronienia emigrantom f r a n c ,
zwł. k a p ł a n o m .

G. jest autorem kompendium wiedzy teol. pt. Principia
theologiae (LVIII, Fr 1 7 5 7 - 5 9 ) oraz Vêtus liturgia Alemannica
( I - I I , Sankt Blasien 1776) i Monumenta veteris liturgiae
Alemanniae (ITI, Sankt Blasien Mil-19), będących wynikiem
badań nad historią liturgii; muzyki kośc. dotyczą De
cantu et musica sacra (I-II, Sankt Blasien 1 7 7 4 ) , omawiające
dzieje muzyki od jej początków do czasów współczesnych G.,
oraz Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum ex
varus Italiae, Galliae et Germaniae codicibus manuscriptis
collecti (I-III, Sankt Blasien 1 7 8 4 ; przedruk anastatyczny:
Mi 1 9 3 1 , Hi 1 9 6 3 ) , zbiór ponad 4 0 t r a k t a t ów teoretyków
muzyki średniow., stanowiący podstawowe dzieło do jej
nauk. badań (kontynuacja C h . E . H . de Coussemaker Scriptorum
de muska medii aevi nova series I-IV, P 1864-76;
przedruk: Gr 1 9 0 8 , Mi 1 9 3 1 ) ; w Historia Silvae Nigrae ordinis
sancti Benedicti coloniae (I-III, Sankt Blasien 1783-84) G.
omówił dzieje benedyktyńskich klasztorów w Schwarzwaldzie
w VII-XVIII w.; korespondencję G. wydali G. Pfeilschifter
i A. Allgeier Korrespondenz des Fürstabtes Martin II G.
von Sankt Blasien (I-II, Kar 1 9 3 1 - 3 4 ) , a przepracowaną - W.
Müller Briefe und Akten (I-III, Kar 1 9 5 7 - 6 2 ) .

 

G. Pfeilschifter, Fürstabt Martin G. von Sankt Blasien. Kö 1912; A. Brinzinger, Fürstabt Martin G. von Sankt Blasien. Horb 1916; B. Heurtebize, DThC VI 1294-1296; Ch. Grossmann, Fürstabt Martin G. als Musikhistoriker, KMJb 27(1932) 123-134; C. Testore, ECat VI 94-95; H. Huschen. MGG IV 1783-1786; M. Pfaff, Fürstabt Martin G. und die Musikhistoriographie im 18. Jahrhundert, BM 47(1971) 108-120; D. Missone. DSAM VI 293-294; T. Schuler, DIP IV 1056-1057.

Podobne prace

Do góry