Ocena brak

GERALD z BARRY, Giraldus z Cambrai

Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012

ur. 1147 lub
1148 w Manorbier (Walia), zm. 1222 lub 1223, pisarz kościelny.

Po studiach prawniczych w Paryżu wróci! ok. 1172 do Anglii;
1175 zosta! archidiakonem w Brecknoch; wybrany na b p a
Saint David's, nie uzyskawszy potwierdzenia króla Henryka
I I , kontynuował studia prawnicze oraz teol. w Paryżu (jego
ponowna elekcja - 1199 - spotkała się ze sprzeciwem
abpa Canterbury Huberta Waltera, mimo interwencji G. u
pap. Innocentego I I I ) ; 1185 towarzyszył Janowi bez Ziemi
w wyprawie do Irlandii; 1203 złożył urząd archidiakona.

Oprócz dzieł dotyczących Irlandii - Topographia, Expugnado
Hiberniae oraz Itinerarium Cambriae, napisał Gemma
ecclesiastica, traktujące m.in. o sakramentach koniecznych
do zbawienia i dyscyplinie k o ś c , Speculum Ecclesiae sive de monasticis ordinibus et ecclesiasticis religionibus, dotyczące
problemów życia zak., nadto Distinctiones IV, Libri de rebus
a se gestis (1204-1205), Vitae episcoporum Lincolniensium
i Vitae sex episcoporum coaetaneorum; na szczególną uwagę
zasługuje dzieło prawnicze G. Dialogus (Distinctiones VII de
iure et statu Manevensis Ecclesiae), napisane podczas kontrowersji
wywołanej jego drugą elekcją biskupią.

Dzieła G. wydali
J.S. Brewer, J . F . Dimock i G . F . Warner pt. The Works
of G. Cambrensis (LVIII, Lo 1861-91); charakteryzują się
dużą erudycją autora, choć niektóre z nich są stronnicze i
zawierają przesadną krytykę ówczesnego duchowieństwa.

 

A. Boutcmy, G. de Barrì et Pierre le Chantre. RMA 2(1946) 45-62; C H . Williams, G. Cambrensis and Wales, Journal of History Society of the Church of Wales 1(1947) 6-14; LP. Shaw, G. Cambrensis and the Primacy of Canterbury. Church Quarterly Review 148(1949) 82-101; S. Majarelli, ECat VI 648-649; J.A. Corbett, NCE VI 496-497.

Podobne prace

Do góry