Ocena brak

GEORG STEFAN

Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012

ur. 12 VII 1868 w Büdesheim k. Bingen,
zm. 4 XII 1933 w Minusio k. Locarno, niem. p o e t a .

Studiował filologię i historię sztuki w Paryżu, Berlinie,
Monachium i Wiedniu; po powrocie do Niemiec założył w
Monachium pismo „Blätter für Kunst" (1899-1919), propagujące
hasło „sztuka dla sztuki".

Pozostając początkowo
pod wpływem frane, symbolistów, uważał, że sztuka powinna
wyrażać jedynie piękno; okres ten reprezentują zbiory Pilgerfahrten
(W 1891) i Algabal (P 1892), stanowiące szczytowe
osiągnięcie niem. estetyzmu; w zbiorach wierszy drugiego
okresu Das Jahr der Seele (B 1897) oraz Der Teppich des
Lebens und die Lieder vom Traum und Tod (B 1899) pojawiają
się elementy mist., pogłębione w Maximin. Ein Gedenkbuch
(B 1907), a zwł. w Der siebente Ring (B 1907), którego
wiersze (np. Litanei) nawiązują do XVII-wiecznego niem.
mistycyzmu; zbiór Der Stern des Bundes (B 1913) utrzymany
jest w stylu bibl. (Ich bin der Eine und bin Beide), a medytacje
mają charakter modlitwy (Schlusschor). Wątek rei. w poezji
G. koncentruje się bardziej wokół stworzenia niż Stwórcy,
zacierając niejako granicę między Bogiem i człowiekiem.

Pod koniec życia pod wpływem nietzscheańskiej idei nadczłowieka
G. wydał zbiorek wierszy Das neue Reich (B 1928),
co pozwoliło hitlerowskiej propagandzie, mimo protestów
poety, uznać go za zwolennika nazizmu; 1933 G. wyemigrował
do Szwajcarii. Wydano Gesamtausgabe ( I - X V 1 I I , B 1927-
-34, D 19642 ) i Stefan G. Werke ( I - I I , D 1958, 19682), a w
Polsce Poezje (Wwa 1979).

 

H. Drahn, Das Werk Stefan G. Seine Religiosität und sein Ethos, L 1925; K. Schröder, Der Glaube Stefan G. in katholischer Schau, Wd 1934; K. Hildebrandt, Das Werk Stefan G., H 1960; Z. Ciechanowska, Stefan G. i Wacław Rolicz-Lìeder - ich translatorska wzajemność. Lb 1965; M. Podraza-Kwiatkowska, W. Rolicz-Lìeder, Wwa 1966; H.S. Schultz. Studien zur Dichtung Stefan G., Hei 1967; M. Winkler, Stefan G., St 1970; B. Würffei, Wirkungswille und Prophétie. Studien zu Werk und Wirkung Stefan G., Bo 1978; A. Rogalski, Trzy portrety niemieckie: Fryderyk Hörderlin, Jean Paul, Stefan G., Pz 1980.

Podobne prace

Do góry