Ocena brak

Geologia Politechnika Śląska opisy oraz def. z wykładów I rok

Autor /WTLGFSOIYP Dodano /08.08.2006

Skały osadowe-powstają w wyniku sendymentacji. Podział;okruchowe->produkty wietrzenia innych skał chemiczne->głownie sole, wytracają sie zwiazki chcemiczne z wody (ewaporaty) organogeniczne->nagromadzone cząstki roślinne i zwierzęce wietrzeniowe-> jako nierozpuszczalne produkty wietrzenia skał, pozostają jako zwietrzelizna ( np.skały ilaste-> glinki,laferyty, boksyt) Typy skał: węglanowe (skład węglan wapnia), okruchowe (skł: ziarna detrytyczne), ewaporatowe( siarczan wapnia, chlorki K,Na , Mg) krzemieniowe (skł: chalcedon-odmiana kwarcu lub opal <uwalnianie fosforowe (skład: fosorany wapnia) krzemionki>)kanstobiolity(torf,C)(skl;materia organiczna), ilaste (skl;materiały ilaste,kwarc,tlenki, wodorotleki Fe i Al) Geneza węgla; faza biochemiczna -gromadzenie materii faza geochemiczna- proscey glebotwórcze) torf, węgiel kamienny i brunatny, antracyt(91-96%C) skały pochodzenia chemicznego ewaporaty powstaja w wyniku odparowania ( gips, sol, anhydryt, dolomit, wapien) martwica wapienna, kreda,dolomity,margle, sol, gips, anhydryt kolejność odparowywania kalcyt, anhydryt, gips, solecyklodem skały organogeniczne a) węglanowe ( wapienie, muszlowy) b) krzemionkowe ( radiolaryty, diatomity, Ge.., opoki) fosforyty, wegle, ropa naftowa kompakcja zmiany fizyczne polegające na zblizaniu się do siebie czasteczek lub ziaren mineralnych na skutek ciężaru ( skał) warst nadkładu Lityfikacja – luzny osad przechodzi w skale zwiezła Metamorfizm -zjawiska metamorficzne przebiegają w głębi skorupy ziemskiej, obejmując zarówno skały osadowe i magmowe jak i wcześniej powstałe skały metamorficzne. Powodują one zmianę pierwotnych struktur i tekstur skał, a także prowadzą do zmian ich składu.Diageneza - metamorfizm niskiego, średniego i wysokiego stopnia - częściowe przetopienie skały.Ultrametamorfizm - w niższych temperaturach skały metamorficzne ulegają selektywnemu topnieniu.Rodzaje metamorfizmu: termiczny (temperatura) dynamiczny (ciśnienie dynamiczne-tektonika) statyczny (ciśnienie nadkładu) lokalny (impakcyjny - uderzenie, eksplozyjny) regionalny (większe partie skorupy ziemskiej) Metamorfizm kontaktowy - zjawiska mają charakter lokalny, zachodzą przy kontakcie intruzji magmowej ze skałami osłony. Należą do nich przeobrażenia termiczne związane z ogrzaniem skał osłony przez wdzierającą się magmę i gwałtowne ochłodzenie brzeżnych części intruzji. W kontakcie z utworami osłony ważnymi elementami towarzyszącymi są: - procesy metasomatyczne: wysoka temperatura (400 - 800 C) niskie ciśnienie produkty: piaskowce -> kwarcyty węgiel -> grafit skały węglanowe -> marmuryMetasomatoza - polega na częściowym lub całkowitym zastąpieniu pierwotnej substancji przez inne składniki chemiczne.Metamorfizm dyslokacyjny - wywołany przez ciśnienie kierunkowe. Towarzyszą mu procesy metasomatyczne i rekrystalizacyjne w zależności od strefy.

Podobne prace

Do góry