Ocena brak

GEOGRAFIA jako nauka - przedmiot badań geografii FIZYCZNEJ

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

GEOGRAFIA jako nauka ma długą historię ponad 2000 lat. Współcześnie pojmowana jest jako nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, oraz o związkach jakie zachodzą między poszczególnymi zjawiskami w jej obrębie, a także między środowiskiem geograficznym, a działalnością społeczeństw.

Przedmiotem geografii fizycznej są naturalne składniki powłoki ziemskiej:

- litosferapowłoka skalna Ziemi;

- atmosfera – powłoka gazowa;

- hydrosfera – powłoka wodna;

- pedosfera – powłoka glebowa

- i biosferaludzie wraz ze światem roślinnym i zwierzęcym.

W geografii fizycznej korzysta się z wyników tych nauk, wiążę się te wyniki ze sobą i tym samym się je wzbogaca, co powoduje to iż można wykryć przyczyny i skutki różnych zmian.

Podobne prace

Do góry