Ocena brak

GENOTYP

Autor /DomikB Dodano /07.11.2012

 

GENOTYP (gr. genos = ród + typos = od­cisk, odbicie) ang. genotype; fr. genotype; nm. Genotypus

biol. Zespół wszystkich czjmników dzie­dzicznych, uwarunkowany składem geno­wym (W. L. Johannsen, 1909). Genotyp określa normy reakcji danego osobnika na określone warunki środowiska, bezpośred­nio determinuje nie sam —> fenotyp, lecz pe­wien zakres możliwości fenotypowych re­alizujących się pod wpływem środowiska.

Związane z genotypem pojęcie puli genowej określa sumę wszystkich ge­nów, a ściślej — całą informację genetycz­ną zakodowaną w genach występujących w populacji w danym czasie. Pula genowa może być w stanie równowagi, gdy przez szereg pokoleń zachowuje stały skład i średnią wartość, lub mogą w niej nastę­pować zmiany frekwencji (częstości poja­wiania się) genów i genotypów. Poprzez te­go rodzaju zmiany puli genowej populacji dokonuje się —> ewolucja (II) biologiczna.

Podobne prace

Do góry