Ocena brak

Geneza zadłużenia Polski

Autor /Kate Dodano /09.04.2011

 

Główną przyczyną obecnego zadłużenia Polski są pożyczki zaciągane na początku lat siedemdziesiątych. Według szacunkowych danych 20% otrzymanych w latach 70-tych kredytów zagranicznych była wykorzystana na finansowanie inwestycji i wzrostu mocy wytwórczych. Na import surowców i materiałów do produkcji wykorzystano największą ich część, bo aż 65%. Pozostałą część – 15% przeznaczono na import konsumpcyjny.

Wśród najważniejszych przyczyn wzrostu zadłużenia zagranicznego oraz zaciągania nowych kredytów wymienia się:

  1. dążenie do przyspieszenia rozwoju gospodarczego;

  2. wzrost cen ropy naftowej i konieczność sięgania po zewnętrzne źródła finansowania w celu pokrycia deficytu obrotów bieżących;

  3. wahania stopy procentowej (niska cena kredytów zagranicznych), ale 8% w 1978r. i 12% 1982r.;

  4. rosnące płatności z tytułu nie spłaconych odsetek (odsetki od nie spłaconych odsetek);

  5. szybsze tempo zadłużania niż spłaty starych kredytów;

  6. nierównomierny rozwój poszczególnych gałęzi przemysłu – wąskie gardła (ograniczenia w postaci dostaw energii dla przemysłu krajowego oraz na eksport);

  7. nieurodzaj w rolnictwie i nieudana reforma tego sektora gospodarki (import artykułów rolno-spożywczych). W latach 1971-1980 import zbóż i pasz stanowił 23% kredytów transakcyjnych;

  8. błędy w gospodarowaniu i planowaniu (np. zbyt duża część środków przeznaczona na import zaopatrzeniowy); 

Polska w latach 80-tych znalazła się w pułapce zadłużeniowej – utraciła zdolność płatniczą na początku 1981 r. (weszła w fazę niepełnej obsługi długu).

 

Podobne prace

Do góry