Ocena brak

Geneza potencjału czynnościowego

Autor /KerryKGR Dodano /27.07.2007

*Potencjał spoczynkowy*

Jest pewnym stanem gotowości, który można uznać za punkt wyjścia do zjawisk bioelektrycznych zachodzących w komórce o charakterze czynnościowym. Zjawiska bioelektryczne są stanem przejściowym wychodzącym ze stanu polaryzacji spoczynkowej komórki. Te zjawiska bioelektryczne określamy mianem "depolaryzacji", a ta depolaryzacja może doprowadzić do kolejnej fazy zwanej "krótkotrwałą polaryzacją wnętrza komórki". Te zjawiska noszą ogólną nazwę "potencjałąw czynnościowych".
W fizjologii zasadniczą rolę odgrywają potencjały czynnościowe tzn. komórek pobudliwych czyli nerwowych i mięśniowych. Zasadniczymi procesami leżącymi u podstaw potencjału czynnościowego są zmiany przepuszczalności błony komórkowej dla jonów sodowych i potasowych.

*Przebieg potencjału czynnościowego*

Po zadziałaniu bodźca pierwszym czynnikiem inicjującym potencjał czynnościowy jest szybki i wybiórczy wzrost przepuszczalności błony komórkowej dla jonów sodowych. Proces ten trwający pół milisekundy nosi nazwę "aktywacji sodowej". Ten napływ jonów sodowych do wnętrza komórki zgodny jest z gradientem tak stężeniowym i gradientem elektrycznym. W koleinym etapie następuje gwałtowen zmniejszenie przepuszczalności błony komórkowej dla jonów sodowych i w konsekwencji następuje zanik prądu. sodowego (inaktywacja sodowa). W okresie inaktywacji sodowej zachodzi stosunkowo wolny, opóźniony wzrost przepuszczalności błony komórkowej dla jonów potasowych (aktywacja potasowa). Opisany schemat nosi nazwę "teorii sodowej". W ostatnich latach badania wykazały obecność innych procesów - proces aktywacji wapniowej.

Podobne prace

Do góry