Ocena brak

Geneza i powstanie Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

  • Dążenie do ujednolicenia rozwiązań samorządowych w skali europejskiej

  • 15. 10.1985 r. – podpisanie w Strasburgu Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

  • Kartę podpisały państwa członkowskie Rady Europejskiej

  • Celem podpisania karty było zapewnienie współdziałania w rozwiązywaniu spraw lokalnych w drodze demokratycznej, uwzględniając zasady dziedzictwa danego państwa.

  • Stworzenie ogólnych zapisów w Karcie (poszanowanie specyfiki każdego państwa)

  • Międzynarodowy Związek Terytorialny Administracji – wyjaśnienia dla wprowadzenia i ujednolicenia stosowania Karty. Karta jako jeden z filarów umów Rady Europy (oprócz kart dotyczących Kultury, praw obywatelskich, Praw socjalnych)

Podobne prace

Do góry