Ocena brak

Genetyczne i środowiskowe czynniki rozwoju człowieka

Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011

Wszystkie możliwe do zaobserwowania właściwości organizmu powstają w wyniku współdziałania informacji zawartych w genach (odziedziczonych po naszych przodkach) i środowisku.

Ze środowiska organizm czerpie budulec i energię.

Każdy organizm dzięki przemianom chemicznym (metabolizm) przetwarza pokarmy na właściwe dla swego gatunku białka, których jakość i ilość zapisana jest w genach. W procesie biosyntezy -powstają białka budulcowe, odpornościowe, hormonalne, enzymatyczne. A ich różnorodność zależy od informacji zawartych w komórce, która je wytwarza. Wynika z tego, że białka mają decydujący wpływ na wykształcenie swoistych cech gatunkowych. Aby zrozumieć mechanizm tego procesu musimy poznać w jaki sposób jest przekazywana informacja w genach.

Podobne prace

Do góry