Ocena brak

GENERALNE I INDYWIDUALNE ZEZWOLENIA DEWIZOWE

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Generalne zezwolenia dewizowe

 Dostosowanie reguł zawartych w ustawie dewizowej do zmieniającej się sytuacji pol społ i gosp w państwie.W normalnej sytuacji dostosowanie takie polega na liberalizacji ustawowych ograniczeń i jest wyrazem bieżącej polityki dewizowej państwa realizowanej przez władzę wykonawcza rząd ministrów w drode wydawania aktów wykonawczych do ustawy dewizowej

Indywidualne zezwolenia dewizowe

Jest to instrument dodatkowego uelastycznienia polityki dewizowej umożliwiającym dostosowanie jej do bieżącej sytuacji w obrotach towarowych i walutowych z zagranicą oraz doindywidualnych sytuacji posaczególnych uczestników obrotu dewizowego Istota polega na tym że w tej formie prawnej mogą być uvhylone ograniczenia i obowiązki wynikajce z ustawy wobec indywidualnegopodmiotu w konkretnie oznaczonej sytuacji. Jest to postać aktu prawnofinansowego tj decyzji adm o charakterze finansowym.

Podobne prace

Do góry