Ocena brak

GEISSEL JOHANNES von kard.

Autor /Nikita Dodano /03.10.2012

ur. 5 II 1796 w Gimmeldingen
(Palatynat Reński), zm. 8 IX 1864 w Kolonii, historyk
Kościoła.

Po ukończeniu seminarium duch. w Moguncji przyjął 1818
święcenia k a p ł . ; od 1820 był katechetą, od 1836 dziekanem
kapituły katedralnej w Spirze; 1837 został bpem Spiry, 1841
k o a d i u t o r em (z prawem następstwa abpa Kolonii K.A. —»
Droste-Vischeringa), 1845 a b p em Kolonii, a 1850 k a r d . ; 1848
zorganizował w Würzburgu pierwszą konferencję episkopatu
niem., której ustalenia miaty wielkie znaczenie dla odnowy
katolicyzmu w Niemczech;

dbał o wykształcenie i poziom
mor. duchowieństwa, organizując dlań rekolekcje i dni skupienia;
kontynuował budowę katedry kolońskiej i popierał rozwój
zakonów; w trosce o czystość doktryny kat. zwalczał —*
hermezjanizm i günterianizm (A. —» G ü n t h e r ) ; 1860 zwołał
pierwszy od 300 lat synod prow, w Kolonii.

Był dobrym mówcą,
historykiem i poetą; napisał m.in. Der Kaiserdom zu Speyer
(I-III, Mn 1826-28, Kö 18762), Die Schlacht am Hasenbühl
(Sp 1835) i Die religiöse Erziehung der Kinder aus gemischten
Ehen (Sp 1837); j e g o pisma i przemówienia zostały wydane w
Schriften und Reden (I-IV, Kö 1869-76) oraz Diplomatische
Korrespondenz über die Berufung (Fr 1880).

 

O. Pfülf, Cardinal von G. I-II, Fr 1895-96; W. Struck, Kardinal von G. und die katholische Bewegung 1848-1849. Preussische Jahrbücher 111(1903) 98-125; A. Beck. Die Kirchenpolitik G.. Gie 1905; R. Lill, Johannes von G., Rheinische Lebensbilder 3(1968) 133-157; F. Keinemann, Preussische Erkundigungen über den Speyer Bischof Johannes von G. im Hinblick auf eine Berufung zum Koadiutor der Erzdiözese Köln (1841). AMKG 22(1970) 241-246; BBKL II 195-196; R. Lill, DHGE XX 264-270.

Podobne prace

Do góry