Ocena brak

GEDLICZKA ZDZISŁAW

Autor /Nikita Dodano /03.10.2012

ur. 2 V 1 8 8 8 w Rypiance k. Kałusza,
zm. 28 V 1 9 5 7 w Krakowie, malarz, grafik, pedagog.

Studiował 1 9 0 7 - 1 2 w krak. Akademii Sztuk Pięknych Plastycznych;
prowadził nast. poszukiwania nowych metod nauczania
z zakresu haftu i koronkarstwa; był jednym z inicjatorów
zorganizowanego w Krakowie seminarium haftu;

od 1 9 2 6
kierował wydz. projektowania haftu i koronek w Państw.
Szkole Sztuk Zdobniczych w Krakowie, a po przekształceniu
jej 1 9 3 7 w Państw. Instytut Sztuk Plastycznych był prof, i kierownikiem
wydz. tekstylnego (także 1 9 3 9 - 4 3 , gdy szkoła działała
pod nazwą Kunstgewerbeschule).

W latach międzywojennych
G. uczestniczy! w wielu wystawach, był współzał. i
członkiem zrzeszenia artystów Sztuka Rodzima; od 1 9 4 5 uczył
w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, połączonej nast. z
Akademią Sztuk Pięknych, której od 1 9 5 0 był prof, i 1 9 5 0 - 5 4
dziekanem wydz. tekstylnego.

G. zajmował się malarstwem portretowym i pejzażowym,
wykonywał grafiki, głównie o tematyce rei. (m.in. drzeworyty
do J. Wiktora Legendy o Grajku Bożym, Rz ok. 1 9 1 3 ) ; był p r o j e k t a n t em i twórcą wielu polichromii, m.in. w kościołach:
w Czernichowie k. Krakowa (1930-31), Białej (1931-32), Łagiewnikach,
Niegardowie k. Proszowic, Zduńskiej Woli
(1954-56); n a d t o wykonał (współpracując z Z a k ł a d em Witraży
S. Żeleńskiego) witraże do kościołów w Kętach, Suchej
Beskidzkiej i Mszanie Dolnej (m.in. Niepokalanie Poczęta,
Chrystus Król, MB Królowa Polski).

Twórczość G. stanowiła
kontynuację tradycji dekoracyjnej okresu Młodej Polski, cechowało
ją bogactwo motywów ornamentalnych (zwł. w polichromii
i witrażu), czerpanych z twórczości hafciarskiej, kor
o n k a r s k i e j , lud. drzeworytu i malarstwa na szkle. W licznych
kompozycjach (zwl. portretach) zaznaczyła się skłonność G.
do stosowania miękkiej, secesyjnej linii oraz subtelnej kolorystyki
(pejzaże).

 

J. Langman, O polskiej sztuce religijnej, Ka 1932; I. Huml, SAP II 297-298.

Podobne prace

Do góry