Ocena brak

Gdzie można znaleźć ropę naftową?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Złoża ropy naftowej znajdują się na wszystkich kontynentach, a także pod dnem wszystkich oce­anów, jednak zdecydowana większość skoncen­trowana jest w kilku zaledwie miejscach. 65% ro­py naftowej należy do krajów Bliskiego Wschodu, a wśród nich bez wątpienia palma pierwszeństwa należy się Arabii Saudyjskiej. Po odkryciu no­wych złóż na jej terenie, szacuje się, że państwo to posiada ok. 300 bilionów baryłek ropy naftowej, co stanowi jedną czwartą wszystkich złóż świata. Na terenie pozostałych krajów azjatyckich znaj­duje się kolejne 4% zasobów. W Ameryce Łaciń­skiej, a szczególnie w Wenezueli oraz Meksyku, znajduje się 13% światowych złóż, natomiast Ka­nada oraz Stany Zjednoczone mają do swej dys­pozycji jedynie 4%. Niewiele więcej ropy znajdu­je się w północnej Afryce, przede wszystkim w Libii, a także w Nigerii. Kraje europejskie oraz azjatycka część byłego Związku Radzieckiego posiadają 9% światowych zasobów ropy naftowej. W Europie najważniejsze złoża znajdują się pod dnem Morza Północnego.
Do niewykorzystanych źródeł należą skały bitumiczne, nasiąknięte substancją o właściwo­ściach podobnych do ropy naftowej. Eksperci sza­cują, że z ich największych złóż w kanadyjskiej prowincji Alberta można uzyskać tyle samo ropy, co z pól naftowych Arabii Saudyjskiej.

Bliski Wschód, Afryka oraz Ameryka Łacińska to trzy obszary na świecie, które produkują więcej ropy naftowej niż są w stanie same zużyć. Kraje będące potentatami w tej dziedzinie mają o wiele mniejsze potrzeby niż państwa wysoko rozwinię­te, na przykład Stany Zjednoczone, Kanada, Ja­ponia, czy cała Europa.
Różnice w zużyciu oraz produkcji tego cenne­go paliwa prowadzą do poważnych konsekwencji w życiu politycznym całego świata. Inwazja Iraku na Kuwejt w 1990 roku wywołała natychmiasto­wą reakcję mocarstw światowych, które strzegły swoich interesów w tym regionie. Zostały bowiem zagrożone nie tylko pola naftowe w Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej, lecz również w rejonie całej Zatoki Perskiej.

Podobne prace

Do góry