Ocena brak

Gdzie hoduje się najwięcej świń?

Autor /Timur Dodano /31.01.2012

Na świecie jest znacznie więcej świń niż kóz, wię­cej jest też ludzi jedzących wieprzowinę niż mięso z kozy. Na całym świecie jest około 800 min świń, z czego najwięcej w Azji i Europie. Dużo świń ho­duje się też w obu Amerykach. Na kontynencie afrykańskim jedynie w czterech krajach hoduje się znaczącą liczbę tych zwierząt.
Największym na świecie producentem świń są Chiny. Hoduje się tam blisko dwie piąte wszyst­kich świń. Kolejne miejsca pod względem liczby trzody chlewnej zajmują Rosja i Stany Zjednoczone. W Europie największymi producentami są Niemcy, Polska i Hiszpania. Największym eks­porterem bekonu jest Dania.
Tradycyjnie świnie karmi się resztkami kuchen­nymi, jednak znacznie lepsze efekty uzyskuje się, kiedy zapewnia im się odpowiednią dietę, opartą głównie na zbożach. W Europie najpopularniejszy jest jęczmień natomiast w USA kukurydza. Często świnie karmi się też chudym mlekiem. Jedną z naj­większych zalet świń jest szybki przyrost masy ciała. Z tego względu ich hodowla jest bardzo opła­calna. Ich organizmy są w stanie przetworzyć około 20% masy pokarmu na nadające się do spożycia mięso, podczas gdy bydło przetwarza na mięso jedynie 5% pokarmu.
Najbardziej znanym gatunkiem dzikiej świni jest dzik, żyjący w lasach Europy, centralnej Azji, w Indiach i północnej Afryce. To właśnie od dzika pochodzą hodowane dzisiaj przez człowieka świ­nie domowe.

Podobne prace

Do góry