Ocena brak

GDAŃSKA OBLĘŻENIE 1807

Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013

Po nie rozstrzygniętej bitwie pod Pruską Iławą Napoleon skierował pod Gdańsk 10 korpus WA pod komendą marsz. Lefebvre’a. Wydawało się, że podobnie jak wiele twierdz prus., Gdańsk nie będzie stawiał oporu, a jego kapitulacja, odpowiednio wykorzystana propagandowo, mogłaby zatrzeć niepowodzenia spod Iławy. Gdańska broniło 14 tys. Prusaków, dowodzonych początkowo przez gen. Mansteina, a potem przez feldmarsz. Kalkreutha. Z pomocą załodze przyszło też 4 tys. Rosjan. Franc. 10 korpus liczył natomiast 18 tys. żoł. w dywizjach gen. Michauda, ks. Karola - badeńskiego następcy tronu, gen. Gardanne’a i bryg. jazdy Polenza.

W skład tego korpusu wchodziła Legia Poznańska gen. Dąbrowskiego, którą w zastępstwie rannego pod Tczewem dow. komenderował gen. Giełgud. Działania pod Gdańskiem rozpoczęły się 7 III 1807, trzy dni później dotarli tam Polacy. Miasto zostało otoczone 12 III, ale mogło utrzymywać komunikację z Wisłoujściem poprzez wyspę Ostrów, której bronił ros. bat. mjr. Utkina.

Znajdowały się tam magazyny żywności i stada bydła. W nocy z 1 na 2IV Francuzi wykopali pierwszą transzeję, z wolna zbliżając się ku miastu. Załoga parokrotnie podejmowała wypady, m.in. pod komendą płk. Mas-senbacha. Stopniowo pod Gdańsk Francuzi skierowali dodatkowe oddziały piech., a 21 IV nadeszło wreszcie 58 ciężkich dział. Pracami oblężni-czymi kierowali gen. wojsk inż. Chasseloup-Lau-bat i gen. art. Lariboisiere.

W nocy z 6 na 7 V Gardanne, przy udziale Polaków, zajął wyspę Ostrów, przecinając w ten sposób komunikację z Wisłoujściem. 12 V w Wisło-ujściu wylądował 8-tys. ros. korpus gen. Siergieja Kamieńskiego. Napoleon skierował wobec tego pod Gdańsk korpus Mortiera. 15 V Rosjanie, wspierani przez ang. korwety, podjęli atak na pozycje Francuzów i Polaków. Po zaciętych walkach zostali jednak odrzuceni przez dyw. Oudinota. Nie mając nadziei na skuteczną pomoc, Kalkreuth zdecydował się kapitulować 26 V. Marsz. Lefebvre otrzymał od Napoleona w nagrodę tytuł ks. Gdańska.

Podobne prace

Do góry