Ocena brak

GAZETA LUDOWA

Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012

GAZETA LUDOWA, mazurskie czasopismo regionalne, organ Mazur. Partii Lud., zał. 1896 przez konspiracyjny komitet niesienia pomocy Mazurom, Kaszubom i Ślązakom (m. in. z udziałem W. Kętrzyńskiego i A. Parczewskiego), ukazywała się 2 razy w tygodniu: do września 1901 w Ełku, a nast. do lutego 1902 w Szczytnie. Redagowana przez działaczy i dziennikarzy mazur., m. in. przez braci Bahrke: Karola i Hugona, przeciwstawiała się zdecydowanie germanizacji, umacniając wśród Mazurów świadomość przynależności do kultury pol. i występując w obronie języka pol., popularyzowała literaturę poł. (np. druk utworów Kochanowskiego i Krzyżaków Sienkiewicza 1899), wspierała też miejscowe piśmiennictwo pol., wciągając do współpracy poetów lud., korespondentów i działaczy, jak M. Kajka, B. Labusz, G. Leyding. Konfiskaty, kary, procesy i aresztowania redaktorów, a wreszcie konkurencyjne wydawnictwa władz niem. w języku pol. spowodowały upadek pisma.

T. CIEŚLAK Dzieje „G.L. " w Ełku, Roczn. Olszt. 1 (1958).

Tadeusz Oracki

Podobne prace

Do góry