Ocena brak

GAZETA GDAŃSKA

Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012

GAZETA GDAŃSKA, pismo społ.-polit., wyd. w Gdańsku 1891-1939 trzy razy w tygodniu (od 1918 dziennik); założyciele: W. Łebiński, M. Łyskowski oraz B. Milski, pierwszy red. i wyd.. pisma (1891-1901). In wvdawrv W. Paledzka 11901— 1904), Spółka „G.G." (1904-1913), J. Kwiatkowski (1913-1920), nast. częste zmiany (również w tytule), a od 1930 (bez zmiany tyt.) mutacja tor. „Dnia Pomorskiego". Po Milskim redaktorami G.G. byli m. in.: 1901-04 J. Palędzki (Palęcki), 1904-05 P. Paliński, III-VII 1905 A. Majkowski, 1905-09 D. Kowalski, 1912-13 F. Kręcki, 1913-20 Kwiatkowski, H. Wieczorkiewicz, po 1920 K. Banaś-Purwin, W. Cieszyński, W. Grimsmann. Ważniejsze dodatki: „Gwiazdka Niedzielna" (1891-1918), -> Drużba" (1905), „Rozrywki Niedzielne (19 07-09), „Dodatek Powieściowy" od 1913, -> „Pomorze" (1921-25), „Literatura i Sztuka' (1922-23), „Gość Niedzielny" (1925-26), „Gość znad Bałtyku" (1925-29, jednocześnie dod. „Echa Gdańskiego"). W czasach zaboru prus. pismo było najbardziej na pn. wysuniętą placówką ostrej walki o utrzymanie polskości Gdańska i Kaszub. W Wolnym Mieście Gdańsku G.G. kontynuowała tę walkę, występując przeciw niem. rewizjonizmowi, szykanom i prześladowaniu ludności polskiej. W ciągu całej działalności poświęcała wiele uwagi sprawom upowszechniania kultury i literatury ojczystej. Publikowała biografie i utwory m. in.: Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Kraszewskiego, Prusa, Orzeszkowej, zwł. zaś Sienkiewicza, popierała też pisarzy kaszubsko-pomorskich, jak A. Karwatowa, H. Derdowski, Majkowski i F. Sędzicki, którzy przez jej łamy weszli do literatury.

J. KWIATKOWSKI Polski Gdańsk w okresie przełomowym, cz. 1 Orłowo Morskie 1935, cz. 2 Gdynia-Orłowo 1937; T. CIEŚLAK Z dziejów prasy polskiej na Pomorzu Gdańskim w okresie zaboru pruskiego, Gd. 1964; A. BUKOWSKI Walka na gdańskiej reducie o polskość Wybrzeża (W 75-lecie ,,G.G."), „Tyg. Morski" 1966 nr 21; „G.G." 75 rocznica powstania (zbiór.), Gd. 1968.

Andrzej Bukowski

Podobne prace

Do góry