Ocena brak

GAUDEAT OMNIS (INGENS) NATIO POLONORUMQUE REGIO

Autor /Zoe Dodano /03.10.2012

Hymn na święto translacji relikwii św. Wojciecha;
występuje w 2 redakcjach - zachowana w rękopiśmiennych
brewiarzach krak. z 2. poł. XV w. i augustianów z Żagania
z XVI w., druga w druk. brewiarzach włocł. z 1502 i 1543;
różnią się brakiem w drugiej redakcji strofy 8 - o przeniesieniu
relikwii do Gniezna - oraz kilkoma zmianami wyrazowymi,
nieistotnymi dla zasadniczego sensu utworu.

Wysławia
Świętego za jego pobożne życie, całkowite poświęcenie się
Bogu oraz za działalność apost. na Węgrzech, w Polsce i Prusach,
zakończoną męczeńską śmiercią; wzywa do porzucenia
grzechu i oddawania czci Świętemu - j a k o pierwszemu ojcu w
wierze, prowadzącemu nas do wieczności; doksologia podkreśla
wstawiennictwo Maryi za nami u Chrystusa.

 

J. Nowacki, Z dziejów kultu św. Wojciecha w Polsce, w: Święty Wojciech, Gn 1947, 157; H. Kowalewicz. Hymn na święto translacji św. Wojciecha, RBL 10(1957) 280-282; W. Danielski, Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych, Lb 1967, 272-276; Kowalewicz LŚr 109-110.

Podobne prace

Do góry