Ocena brak

GAUDE MATER POLONIA

Autor /Zoe Dodano /03.10.2012

Najstarszy hymn o św. ->
Stanisławie Biskupie i męczenniku, ułożony w XIII w. przez
Wincentego z Kielc OP; pierwotnie przeznaczony na święto
Przeniesienia Relikwii Stanisława (27 I X ) , wszedł nast. do liturgii
godzin jego uroczystości (8 V); zbudowany z 11 strof,
dzieli się, na 4 cz. ;

zachęca Polskę do radości z duchowego bogactwa
Świętego, przypomina jego walki stoczone z królem
Bolesławem Śmiałym, a także cuda zdziałane przez Świętego,
kończy się wezwaniem do głoszenia chwały Trójcy Świętej; od
XIV w. występuje w licznych brewiarzach (H. Kowalewicz do
1967 znalazł ponad 50 przekazów z całej Polski);

w antyfonarzu
krak. z pocz. XVI w. i w 2 druk. brewiarzach włocł. są dodatkowe
3 strofy. J a k o jedyny hymn przedtrydencki zachował
się w OfPrPol 1596; w wyd. z 1965 pominięto zwrotki 5, 8 i 9,
mówiące o cudach przypisywanych wstawiennictwu Świętego.
Melodia hymnu jest dominikańskiego pochodzenia; 4-głosowe
opracowanie muz. przypisywano G.G. Gorczyckiemu
lub T. Klonowskiemu. Tekst wyd. AH IV 237-238, W. Kętrzyński,
MPH IV 355-356, H. Kowalewicz, Zabytki średniowiecznej
liryki liturgicznej o św. Stanisławie, ACr 11(1979)
231-232.

 

Chev 6877; Karylowski 298-299; Gladysz 265-267; W. Schenk, Kult liturgiczny św. Stanisława Biskupa na Śląsku w świetle średniowiecznych rękopisów liturgicznych, Lb 1959, 86-89; Kowalewicz LŚr 54-55; H. Feicht, Zur Enstehung zweier polnischer ..Carmina patria", w: Studia nad muzyką polskiego średniowiecza. Wwa 1975, 123-129; W. Danielski, Liturgiczne teksty rymowane ku czci Św. Stanisława Biskupa. Summarium 7(1978) 73-83; W. Schenk, Liturgiczny kult świętego Stanisława Biskupa w Polsce, ACr 11(1979) 587-601; T. Ulewicz, Święty Stanislaw w kulturze umysłowo literackiej dawnej Polski, ACr 11(1979) 461-498; D. Turkowska, Święty Stanislaw w poezji polsko-lacińskiej doby średniowiecza i renesansu, ACr 11(1979) 502.

Podobne prace

Do góry