Ocena brak

GATTERER MICHAEL SJ

Autor /Zoe Dodano /03.10.2012

ur. 21 IX 1862 w Oberrasen
(pd. Tyrol), zm. 6 VI 1944 w Innsbrucku, teolog pastoralista.

Po studiach filoz.-teol. w Innsbrucku przyjął 1885 święcenia
k a p ł . ; do zakonu wstąpił 1888; 1893-1933 (z wyjątkiem
1910-19) wykładał w Innsbrucku teologię pastoralną, którą
pojmował j a k o naukę o urzędzie pasterskim Kościoła, będącą
zbiorem zasad i wskazań duszpasterzowania; G. był przedstawicielem
kierunku utożsamiającego —* katechetykę z
pedagogiką rei.-mor.; pedagogikę stawia! ponad dydaktyką.

Opowiada! się za katechezą uwzględniającą zainteresowania
dzieci, co miało sprzyjać głębszemu zakorzenianiu
się wiary w ich życiu; postulował też potrzebę szerszej
współpracy duszpasterza z rodzicami, uważając katechezę
szkolną za część działalności duszpast. (Katechetik, In 1911);
był jednym z pierwszych propagatorów tzw. —» monachijskiej
metody katechetycznej; podkreślał znaczenie wczesnej
komunii (Erstkommunion der Kinder, In 1911) oraz wychowania
do czystości jako centr, zagadnienia wychowania
mor. (Erziehung zur Keuschheit, In 1909).

Przetłumaczył
na język niem. katechizm rzym. (Das Religionsbuch
der Kirche I-IV, In 1928-30); napisał też Annus liturgicus
cum introductione in disciplinám liturgicam (In 1912, 19355),
Praxis celebrandi functiones ordinarias sacerdotales (In 1910,
19403 ; Zwierciadło liturgiczne. Zasady i wskazówki, Wwa
1927) i Elementarkatechesen (In 1923).

 

A J . Jungmann. LPäd [1 214-215; W. Croce. LThK IV 529-530; A. Exeler, Wesen und Aufgabe der Katechese. Fr 1966; A. Läpple. Kleine Geschichte der Katechese, Fr 1966; M. Majewski. Katecheza antropologiczna na tle współczesnych tendencji katechetycznych, Lb 1977, 20-26.

Podobne prace

Do góry