Ocena brak

GARNET HENRY SJ

Autor /Sozant Dodano /03.10.2012

ur. 1555 w Heanor (Derbyshire),
zm. 3 V 1606 w Londynie, konwertyta.

Pochodził z rodziny protest.; po ukończeniu Winchester
School przeszedł 1575 na katolicyzm i wstąpił do zakonu
w Rzymie; studia filoz.-teol. odbyt w Collegium Romanům,
w którym (po przyjęciu święceń kapt.) uczył języka hebr.
i matematyki. Skierowany 1586 do Anglii, byt t am 1587-1606
p r z e ł o ż o n ym misji jez.; prowadził działalność duszpast.
i pisarską, m.in. przełożył katechizm Piotra Kanizjusza
A Translation of Summa Canisii with Supplement on Pilgrimages.
Invocation of Saints and Indulgences (Lo 1590, Saint
Omer 16222);

G. napisał kilka t r a k t a t ów dotyczących tematyki
rei., m.in. A Treatise of Christian Renovation or Birth
(Lo 1606); pozostawił też bogatą korespondencję (opublikowana
została w dawniejszych pracach o jezuitach, m.in. w
H. Faleya Records of the English Province, Lo 1882, VII
1261-1266 i biografiach G.), stanowiącą ważne źródło do
dziejów reformacji w Anglii.

Oskarżony o udział w —» prochowym
spisku (1606) skierowanym przeciwko królowi Jakubowi
I (1603-25) i parlamentowi, został skazany na śmierć
(proces wykorzystano do wprowadzenia antykat. ustawodawstwa)
i stracony.

 

Sommervogel III 1226-1227; R. Challoner, Memoirs of Missionary Priest and other Catholics of Both Sexes, Lo 1924, 282-288; Koch JL 637-640; Ph. Caraman, Henry G., 1555-1606 and the Gunpowder Plot, Lo 1964; J. Robertson, An English Tailor and Father G. Straw, RES 16(1965) 44-49; Ch. Hollis, A History of the Jesuits, Lo 1968 (Historia jezuitów, Wwa 1974, 126-127); A. Boland. DHGE XIX 1284-1287.

Podobne prace

Do góry