Ocena brak

GARDZIEC nad ODRĄ, Gardziec Pomorski

Autor /Sozant Dodano /03.10.2012

Obecnie
Gartz an der Oder w N R D , do reformacji parafia w diec.
kamieńskiej.

W 1124 do G. dotarł bp —* Otton z Bambergi podczas
swojej pierwszej misji pomorskiej; po chrzcie mieszkańców
grodu i najbliższej okolicy poleci! wzniesienie w G. kościoła;
prawa miejskie otrzymał G. 1249; wtedy też wymieniono
prob. Konrada, a 1259 kościół par. św. Szczepana; od końca
X I I I w. do reformacji istniały tu 2 klasztory: augustianów
eremitów (przed 1290), zapewne przeniesiony z podszczecińskiego
Wilhelmstal, oraz bliżej nieznany konwent żeński;
pożar zniszczył budynki poaugustiańskie, a 1624 spłonęły zabudowania
konwentu żeńskiego.

Ponadto w średniowieczu
istniały w G. kościół św. Mikołaja z 1298 oraz 3 szpitale
z kaplicami Św. Ducha z 1280, św. Gertrudy z 1404 i św.
Jerzego; z licznych przedreformacyjnych świątyń zachowały
się tylko 2 późnogot.: kościół św. Szczepana z 2. poł. X I V w.
i kaplica szpitalna Św. Ducha z XV w.

 

H. Hevden. Kirchengeschichte Pommerns, Sz 1938, Kö 19572 , 59-60,
133-134, 162, 170-173; Deutsches Städtebuch, St 1939, I 167-168; G. Labuda. SSS II 82; Deutsche Kunstdenkmäler V. Bezirke Cottbus, Frankfurt/Oder, Potsdam und Berlin, Hauptstadt der DDR, L 1971; Die Bau- und Kunstdenkmale in der DDR. Bezirk Frankfurt. B 1980.

Podobne prace

Do góry