Ocena brak

GARCZYŃSKI STEFAN

Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012

GARCZYŃSKI STEFAN, ur. 13 X 1805 w Kosmowie pod Kaliszem, zm. 20 IX 1833 w Awinionie, poeta. Wcześnie osierocony, wychowywał się u krewnych, hr. Skórzewskich, w Wielkopolsce; ukończywszy Liceum warsz., studiował 1825-29 prawo i filozofię w Berlinie (słuchacz wykładów Hegla). W Rzymie 1830 zaprzyjaźnił się z poznanym w Berlinie Mickiewiczem. Walczył w powstaniu, po klęsce przebywał (od 11832) w Dreźnie, gdzie spotkał Mickiewicza. W grudniu 1832 przesłał na jego ręce zbiór poezji; opracowany stylistycznie przez przyjaciela, ukazał się drukiem w Paryżu w maju 1833 (t. 1-2). T. 1 za wierał powst. w Dreźnie poemat dram. > Wacława dzieje, t. 2 (obok Reduty Ordona Mickiewicza), dwa cykle poet. będące lit. owocem przeżyć powstańczych: Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej, nacechowane szlachetną retoryką patriot., obejmują hymny, pieśni, modlitwy i epicki obrazek Bitwa pod Grochowem (w wierszu W rocznicę akcenty mesjanistyczne); 13 Sonetów wojennych stanowi poet. raptularz bitewny. Dotknięty gruźlicą, leczył się G. w Szwajcarii pod opieką Mickiewicza, który przewiózł umierającego poetę do Awinionu. Niezmiernie wysoko oceniony przez Mickiewicza w wykładzie 30-32 kursu II Literatury słowiańskiej, wszedł G. trwale do historii literatury jako autor Wacława dziejów i poeta powstania listopadowego.

Księga wierszy 1; Zbiór poetów 2; Poezja powstania listopadowego, oprac, i wstęp A. Zieliński, Wr. 1971 BN I 205.

PSB 7 (S. Kolbuszewski); T. PINI Mickiewicz jako wydawca poezji G., Lw. 1898; Z. SZELĄG Wokół „Sonetów wojennych" S.G., ..Przegl. Hum." 1978 nr 8.

Maria Grabowska

Podobne prace

Do góry