Ocena brak

GARCÍA MORENO GABRIEL

Autor /Sozant Dodano /03.10.2012

ur. 24 XII 1821 w Guayaquil
(Ekwador), zm. 6 VIII 1875 w Q u i t o , prezydent (1861-
-65, 1869-75) Ekwadoru.

Studia prawnicze na uniw. w Q u i t o uwieńczył 1848 doktoratem;
jako polityk i dziennikarz bronił praw Kościoła
k a t . , a zwł. jezuitów (w ich obronie napisał m.in. Defensa
de los jesuitos); podczas rządów przeciwników polit, często
przebywał za granicą; 1853 założył dziennik „La Nación";
od 1855 studiował nauki polit, i przyr. w Paryżu; po amnestionowaniu
zosta! 1856 r e k t o r em (do 1858) i prof, nauk przyr.
na uniw. w Quito. J a k o prezydent zawarł 1863 konkordat ze
Stolicą Apost. i sprowadził (wygnanych z Ekwadoru) jezuitów
oraz braci szkolnych i sercanów;

prawodawstwo oparł G.
na encyklikach pap. Piusa IX; opracowana 1869 z j e go inicjatywy
konstytucja przyznawała pełnię praw katolikom; dzięki
s t a r a n i om G. pap. Pius X utworzył 4 nowe diecezje (1862
w I b a r r a , 1863 w Riobamba, 1866 w Loja i 1871 w Portoviej
o ) ; z inicjatywy G. synod prow. 1869 w Quito zwróci! się z
prośbą do papieża o ogłoszenie dogmatu o — wniebowzięciu
NMP; G. doprowadził również do poświęcenia kraju —»
Sercu Jezusa; jako jedyny prezydent protestował 1870 przeciw
zaborowi Rzymu przez Piemontczyków (—> rzymska
kwestia) i wyznaczył subwencje dla Stolicy Apostolskiej.

Przywracając stabilizację polit, i gosp. dbał o rozwój przemysłu,
budowę dróg i opiekę społ., zwalcza! korupcję i nadużycia
władzy, zabiegał o reformę i rozwój szkolnictwa,
popierał misje jezuitów wśród Indian; zamordowany zosta!
przez przeciwników polit.; 1939 otwarto w Quito proces
informacyjny.

G. uważany jest za jednego z najwybitniejszych
kat. prezydentów Ekwadoru. Napisał m.in. Escritos
y discursos (I-II, Quito 1887-88, 19232), Cartas (I-IV, Quito
1954-60).

 

J.T. Donoso. La Iglesia ecuatoriana en el siglo XIX I-II, Quilo 1934-36;
R. Pattee, Gabriel G.M. y el Ecuador de su tiempo. Quito 1941; L. Robalino Davil. Orígenes del Ecuador de hoy, Quito 1949; H.M. Bailey. A.P. Nasatir, Latin America, EC 1961 (Dzieje Ameryki Łacińskiej. Wwa 1965. 19692); O. Albornoz, Historia de la acción clerical en Ecuador desde la conquista hasta nuestros dias, Quito 1963; R.W. Białek, Catholic Polines. A History Based on Ecuador, NY 1963: P.H. Smith, The Image of a Dictator. Gabriel G.. Hispanic American Historical Review 45(1965) 1-24; J.M. Vargas, Liturgia v arte religioso ecuatoriano, Quito 1965; A.S. Tibesar, NCE VI 284-286; S. Markiewicz, Katolicyzm w Ameryce Łacińskiej, Wwa 1969; Dzieje Ameryki Łacińskiej od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych, Wwa 1977, I 338-340; H.J. Prien, Die Geschichte des Christentums in Lateinamerika, Gö 1978.

Podobne prace

Do góry