Ocena brak

GARBOWSKI TADEUSZ, pseud. Juliusz Romski

Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012

GARBOWSKI TADEUSZ, pseud. Juliusz Romski, ur. 15 VI 1869 w Złoczowie, zm. 9 I 1940 w Sachsenhausen, filozof, biolog i pisarz. Studiował nauki przyr. i filozofię we Lwowie i w Wiedniu, od 1897 docent uniw. w Wiedniu, a od 1903 prof. zoologii i od 1911 filozofii przyrody na UJ. Inicjator, twórca koncepcji i wraz z Orzeszkową współautor > Ad astra (1904). Jego pióra są wszystkie niemal rozdziały powieści zawierające partie T. Rodowskiego. Współautorstwo G. zostało ujawnione 1935. Proces powstawania i pracy nad tą powieścią (1899-1903), obfitujący w momenty spięć i ożywionych dyskusji, znalazł odbicie i komentarz w znakomitym dialogu listowym obojga autorów. G. pod charakterystycznym pseud. „Leon Płoszowski", ogłaszał również wiersze, utrzymane w poetyce neoromantycznej. Zasadniczy jego dorobek pisarski stanowią prace z zakresu filozofii przyrody i biologii, szczególnie psy-chogenetyki. Aresztowany wraz z innymi profesorami UJ przez gestapo w listopadzie 1939, zmarł w hitlerowskim obozie koncentracyjnym.

PSB 7 (R.J. Wojtusiak); FwP (L. Kołakowski); J. GARBACZOWSKA Droga Elizy Orzeszkowej ad astra w świetle jej korespondencji, w: Księga pamiątkowa... J. Kleinera, Ł. 1949; E. ORZESZKOWA Listy zebrane, oprać. E. Jankowski, t. 3, Wr. 1956; E. JANKOWSKI Dary królowej Saby, w: Eliza Orzeszkowa, W. 1973.

Edmund Jankowski

Podobne prace

Do góry