Ocena brak

GARBÓW

Autor /Sozant Dodano /03.10.2012

Parafia i dekanat w diecezji lubelskiej. Pierwsza
wzmianka o istnieniu kościoła i par. G. pochodzi z 1325,
j e d n a k wezw. kościoła - św. Wojciech - świadczy o jej powstaniu
w okresie wcześniejszym; drewniany, został wybudowany
1633-66 przez prob. Mikołaja Sługockiego;

kolejny
kościół drewniany, w stylu barokowym, zbudowany 1731
przez Daniela Kowalewskiego, właściciela wsi Ługów, spalił
się 1915; obecny, neogot., pod wezw. Przemienienia Pańskiego,
wzniesiono 1907-12 wg projektu J . P . Dziekońskiego;
na pocz. XVII w. parafia miała na swym t e r e n i e szkołę, przytułek
dla ubogich i bractwo różańcowe pod wezw. NMP
Pogromicielki Wszelkiej Herezji, zat. 16.36 po upadku zboru
kalwińskiego (istniejącego 1550-1636); obecnie na terenie
parafii jest 7 kaplic.

Do dekanatu G. (utworzony 1948)
należy 8 parafii: Abramów, G., Jastków, Krasienin, Kurów,
Markuszów, Nałęczów i Starościn. Od 1972 przy parafii w G.
pracują salezjanki.

 

ArLb. Teczka parafii G. ; E. Kamieński, Parafia G.. WDL 7(1925) 313-314, 25(1948 ) 360; A. Kossowski. Protestantyzm w Lublinie i w Lubelskiem w XVI-XVII wieku. Lb 1933. 89. 178. 231: P. Staniak. Z dziejów parafii w G. Od początku istnienia do końca XVIII wieku. Wwa 1967 (mpsArLb); Dzieje Lubelszczyzny III. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, Wwa 1983 . 72; Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyjny. Lb 1985, 168-175.

Podobne prace

Do góry