Ocena brak

Garb żebrowy; gibbus thoracalis

Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013

garb żebrowy; gibbus thoracalis; występuje na skutek bocznego skrzywie­nia i skręcenia piersiowego odcinka kręgosłupa, pochodzenia idiopatycznego. Wada ta pociąga za sobą de­formację klatki piersiowej, polegającą na przemieszczeniu żeber do tyłu po stronie wypukłości wygięcia, a do przodu po stronie jego wklęsłości. Stopniowo pogłębiający się skręt krę­gów sprawia, że przykręgowe odcinki żeber po stronie wypukłości wygięcia formują tylny g. ż., który może być różnej wielkości. Na przedniej po­wierzchni klatki piersiowej, po stronie wklęsłości wygięcia, wykształca się garb mniejszych rozmiarów. W od­cinku lędźwiowym kręgosłupa — za­miast g. ż. — dochodzi do powstania guzowatego uwypuklenia zniekształca­jącego symetrię lędźwi. Opisane zmia­ny w obrębie kręgosłupa, a przede wszystkim klatki piersiowej powodują, że płuco po stronie wklęsłej ulega częściowej rozedmie, a po stronie wypukłej z czasem — marskości. Rów­nież serce i duże naczynia prze­mieszczają się, co wpływa na różnego rodzaju zaburzenia ich funkcji. Obniże­nie żebra po stronie wklęsłej oraz kompensacyjne obniżenie przepony zmniejszają pojemność jamy brzusznej, powodując ucisk jej narządów.

Podobne prace

Do góry