Ocena brak

Garb; gibbus

Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013

garb; gibbus; utrwalone wygięcie kifotyczne kręgosłupa, często ze zniek­ształceniem klatki piersiowej. G. na małym odcinku występuje w gruźli­czym zapaleniu kręgosłupa. W następ­stwie całkowitego lub częściowego zniszczenia trzonów w gruźliczym za­paleniu kręgosłupa, powstaje g. gruźli­czy (gibbus spondyliticus). Stopień de­formacji zależy od umiejscowienia zmian, ich rozległości, a także od sposobu leczenia. Zniszczenie jednego lub dwóch trzonów daje kątową kifozę nieznacznego stopnia; zagięcie wielu trzonów, ich zapadnięcie doprowadza do dużej łukowatej kifozy. Procesy toczące się w gruźliczym zapaleniu kręgosłupa szybko doprowadzają do wystąpienia g. w wyniku naturalnej kompensacji przednich odcinków trzo­nów na skutek działania sił statycz­nych.

Podobne prace

Do góry