Ocena brak

GAP, Vappincum

Autor /Sozant Dodano /03.10.2012

Bpstwo w pd.-wsch. Francji, sufr.
Aix-en-Provence. Wg miejscowej tradycji, pierwszy bp Demetriusz
poniósł śmierć męczeńską w I w.; bpi znani są od
V w. (m.in. w końcu VI w. bp Aregius założył w G. szkołę
dla kształcenia duchownych); od końca X w. (do 1512) bpi
G. sprawowali władzę świecką nad miastem i okolicą (do
1789 zachowali tytuł hrabiowski).

W 2. poł. XVI w. G. opanowali
protestanci; reformę kat. przeprowadzi! bp F. Berger
de Malissoles (1706-38); 1801 diecezję G. przyłączono do
Digne, a 1817 na mocy k o n k o r d a t u odzyskała dawne prawa;
katedra Notre-Dame została zbudowana w X I X w. na miejscu
dawnej z XIII w. (konsekrowana 1895); diecezja zajmuje
5643 km2 i liczy 106 000 mieszk., w tym 85 000 katolików,
202 parafie, 100 księży diec. i 4 zak., 4 zakonników i 210
sióstr.

 

P. Guillaume, Clergé ancien et moderne du diocèse de G., Gap 1909; G. de Manteyer, Les origines chrétiennes de la II1' Narbonnaise, Aix-en-Provence 1925; L. Jacques, La cathédrale de G., Gap 1967; T. Tackett, DHGE XIX 1112-1136; AnPont 1986.

Podobne prace

Do góry