Ocena brak

GAMSKA - ŁEMPICKA JADWIGA

Autor /Sozant Dodano /02.10.2012

ur. 2 VII 1903 w
Przemyślu, zm. 9 I 1956 w Lublinie, p o e t k a .

Od 1922 studiowała polonistykę i historię na Uniw. Jana
Kazimierza we Lwowie; od 1924 była bibliotekarką Pol.
Muzeum Szkolnego i Biblioteki Baworowskich; 1927 uzyskała
doktorat (na podstawie rozprawy o polskim teatrze misteryjnym);
1929-36 współpracowała z redakcją „Gazety
Lwowskiej"; od 1947 pracowała w P A U oraz w redakcji
Biblioteki Narodowej.

G. opublikowała tomiki poetyckie - Przechodniom (Lw
1927), Między niebem a ziemią (Lw 1934), Okno na ogród
(Lw 1938); wyd. pośmiertnie Słowa dla ludzi (Wwa 1957) zawierają
wiersze patriotyczne powstałe w czasie okupacji,
ogłaszane w prasie podziemnej lub tajnych antologiach
(Wiersze płomienne, Lw 1943 i Śpiew wojny, Lw 1944), m.in.
Lwowską kolędę 1943 roku, będącą poetycką konfrontacją
sielskiej atmosfery bożonarodzeniowej z okrutną rzeczywistością.
G. jest również autorką przekładu Hymnów średniowiecznych
(Lw 1934), a wraz z mężem opracowała antologię
Pieśń narodowa polska (rpsBOssol).

W twórczości G. pojawia się nadzieja i wiara w pamięć
i twórczość, które ocalają przed całkowitym unicestwieniem.

W wydanym pośm. tomiku G. występuje przekonanie o
wszechobecności Boga we wszechświecie i o skażonej wojną
cywilizacji; zawarte są także sugestie dotyczące posłannictwa
poezji i poety w realizacji c h r z ę ś ć miłości. Religijność G.
wyraża się w uwrażliwieniu na perspektywę metafiz., a także
w skłonności do wykorzystywania rei. form gatunkowych i
rei. patosu w wypowiedzi poetyckiej.

 

S. Skwarczyńska, Jadwiga G., Tygodnik Powszechny 12(1956) z. 20, 3; P. Grzegorczyk, Jadwiga G. (1903-1956), Kultura i Społeczeństwo 1(1957) z. 3, 120-121; S. Kostrzewska-Krotochwilowa, Jadwiga G., w: Z dziejów kultury i literatury ziemi przemyskiej, Prz 1969, 387-396.

Podobne prace

Do góry