Ocena brak

GAMBIA, Republika Gambii, Republic of Gambia

Autor /Sozant Dodano /02.10.2012

Państwo w zach. Afryce nad O c e a n em Atlantyckim; od pocz.
X V I I w., okupowana była przez Anglików; region nadbrzeżny
G. został na pocz. X I X w. kolonią bryt., reszta kraju, opanowana
w końcu X I X w. - p r o t e k t o r a t e m ; od 18 II 1965 G.
stanowi niepodległe państwo, będące członkiem Bryt. Wspólnoty
Narodów; zajmuje 11 300 km2 i liczy 620 000 mieszk. (1983), w t ym 8 0% muzułmanów, 1 7% animistów i 2% katolików.

Początkowo tereny G. stanowiły część wikariatu apost.
Senegambia (od 1939 Senegal); obecnie organizację k o ś c ,
obejmującą cały kraj, stanowi diec. Banjul (—» Bathurst),
licząca 14 000 katolików, 15 parafii, 17 księży zak., 20 zakonników
i 34 siostry.

 

AAS 24(1932) 44 , 43(1951) 453-454, 50(1958) 105-107 , 228; K.H. Pfeffer, Sierra Leone und G., Bo 1958; H.A. Gailey, A History of the G., Lo 1964, NY 1965; T.A. Beetham, DWM 223-224; R. Aubert, DHGE XIX 979-980; AnPont 1986.

Podobne prace

Do góry