Ocena brak

GALLERANI ALESSANDRO SI

Autor /Sozant Dodano /02.10.2012

Pseud. Agrodolce, ur.
9 IV 1833 w Cento k. Ferrary, zm. 1 XII 1905 w Rzymie,
pisarz rei., kaznodzieja.

Po uzyskaniu doktoratu na uniw. w Ferrarze wstąpił 1856
do zakonu i ok. 1860 przyjął święcenia kapł.; nast. uczył
w kolegiach zak. w Senigalli i Tivoli; by! r e k t o r em kolegiów
we Florencji (1877-81) i Bolonii (1882-92) oraz red.
„Civilta Cattolica" (1891-1904); owocem jego działalności
kaznodziejskiej (1864-92) są m.in. / principali sermoni di
nostro Signore Gesù Cristo (Na 1892), Sermoni minori di
nostro Signore Gesù Cristo (Na 1893) i La buona Madre
(Modena 1901);

dużą poczytnością cieszyły się (przekładane
na różne języki) rei. dziełka G., m.in. Gesù buono (Modena
1898, 1932), Gesù santo (Modena 1898, 19047 ) , Gesù grande
(Modena 1900), Diomira ossia la donna religiosa (Modena
1902, 19032 ) ; charakter apologetyczny posiada II contravveleno
religioso. Lettere ad uno studente d'università (Modena
1902, 19047 ; W pogoni za prawdą. Listy do akademika,
pożyteczne dla pań, słuchaczek wyższych kursów I-IV, Pz
1907-08, 1912-153); zainteresowanie sprawami pol. okazał
G. w II florilegio di Maria Leszczyńska (Fi 1881, 1882).

 

G. Franco, // padre Alessandro G., CivCat 56(1905) 728-732; Wspomnienie pośmiertne o ojcu G., w: W pogoni za prawdą, Pz Ì908, IV 280-285; C. Testore, ECat V 1886; A. Boland, DHGE XIX 829-831.

Podobne prace

Do góry