Ocena brak

GALICZ ALEKSANDR ARKADJEWICZ

Autor /Sozant Dodano /02.10.2012

ur. 19 X 1919 w
Jekatierynosławiu, zm. 10 XII 1978 w Paryżu, ros. poeta
i dramaturg.

Studiowal m.in. w Instytucie Literackim im. M. Gorkiego
w Moskwie; w czasie II wojny świat, pracował w teatrze
frontowym; był autorem wielu sztuk oraz scenariuszy filmowych.
W latach 60-tych zasłynął j a k o twórca i wykonawca
(najwybitniejszy oprócz B. Okudżawy i W. Wysockiego)
pieśni refleksyjnych (m.in. utwór Kadysz poświęcony J. Korczakowi),
kpiarskich, satyrycznych i obyczajowych; od 1974
mieszkał w Monachium, a nast. w Paryżu.

Utwory G. odznaczają
się oryginalnym wyczuciem współcz. obyczaju, wrażliwością
na j e go karykaturalne i groteskowe formy oraz doskonałym
odtworzeniem żywej materii językowej; odwoływał się
w nich także do Boga j a k o źródła nadziei, a przede wszystkim
siły i prawdy mor.; wydał m.in. Pieśni (F 1969), Pokolenije
obreczennych (Mn 1974) oraz tom prozy wspomnieniowej
Gienieralnaja riepieticyja (Mn 1974); pośm. ukazał się zbiór
jego utworów Kogda ja wiernus'. Pełnoje sobranije stichow
i piesien (F 1981).

 

D. Boss, Das sowjetrussische Autorenlied. Eine Untersuchung am Beispiel des Schaffens von Aleksandr G., Mn 1985.

Podobne prace

Do góry