Ocena brak

GAŁĘZIE LUKU AORTY

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Z łuku aorty, jak już wiemy, odchodzą wielkie pnie, które zaopatrują głównie szyję i głowę oraz kończynę górną; są to tętnice szyjne i podobojczy-kowe. Z powodu skośnego położenia łuku aorty od przodu i strony prawej ku tyłowi i w stronę lewą również początki tych tętnic położone na wypukłości łuku układają się wzdłuż linii skośnej. T. podoboj czy kowa prawa i t. szyjna wspólna prawa odchodzą przeważnie z jednego krótkiego wspólnego naczynia: 1) pnia rami en no-głowo w ego, który odchodzi najbardziej z prawa i najbardziej z przodu. Następnie rozpoczyna się na łuku 2) t. szyjna wspólna lewa i jako ostatnia odchodzi 3) t. podobojczykowa lewa.

Podobne prace

Do góry