Ocena brak

GALEN CLEMENS AUGUSTINUS von kard.

Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012

ur. 16 III
1878 w Dinklage (Saksonia D o l n a ) , zm. 22 III 1946 w Münster,
sługa Boży.

Od 1898 studiował w kolegium jezuitów w Innsbrucku oraz
1903 w seminarium diec. w Münster; 1904 przyjął święcenia
kapł. i pracował j a k o duszpasterz w Berlinie, od 1929 zaś w
Münster, gdzie 1933 został bpem, a 1946 kardynałem. Publikując
1934 wstęp do Studien zum Mythus des 20. Jahrhunderts,
wystąpił przeciwko rasistowskim poglądom A. Rosenberga;

1937 ogłosił i rozpowszechnił (mimo sprzeciwu władzy)
potępiającą — faszyzm enc. —» Mit brennender Sorge
pap. Piusa XI; w głoszonych 1941 kazaniach (3 z nich zamieściła
w konspiracyjnej broszurze Z. —» Kossak-Szczucka)
występował m.in. przeciwko niemoralności władzy i eutanazji
osób nieproduktywnych; w Die Pest des Laizismus
(Mz 1932) zwracał uwagę na niebezpieczeństwa grożące narodowi
niem. ze strony liberalizmu i socjalizmu; po wojnie
przeciwstawiał się przesiedlaniu ludności niem. oraz zarzut
om o zbiorowej winie narodu niem.; proces informacyjny
otwarto 1956.

 

A. Rogalski. Katolicyzm w Niemczech po II wojnie światowej, Wwa 1952; tenże. Niemiecka teologia katolicka a nacjonalizm i militaryzm, Pz 1952, 41-43; M. Bierbaum, Nicht Loh, nicht Furcht. Das Lehen des Kardinals von G., Mr 1955, 1974; G. Oesterle, Zum Scligsprechungsprozess des Kardinals von G. Über den Verlauf eines Selig- und Heiligsprechungsprozesses. Mr 1957; H. Rothfels, Die deutsche Opposition gegen Hitler. Eine Würdigung. F 1958 , 48, 186; M. Bierbaum, LThK IV 490-491; G. Kranz. Politische, heilige und katholische Reformatoren. Au 1963. III 358-381; M.A. Gallin, NCE VI 247-248; BBKL 166-168; W. Bartoszewski, Z Zofią Kossak w podziemiu, w: Doświadczeniu lat wojny 1939-1945. Fakty. Postawy. Refleksje. Kr 1980, 118-130.

Podobne prace

Do góry