Ocena brak

Gałąź górna kości łonowej

Autor /aby Dodano /03.01.2012

Gałąź górna kości łonowej (ramus superior ossis pubis) odchodzi od trzonu i kieruje się do przodu, ku dołowi i przyśrodkowo, gdzie w płaszczyźnie pośrodkowej łączy się z kością strony przeciwległej; ma ona kształt mniej więcej trójściennego ostrosłupa, który ku przyśrodkowi zwęża się i spłaszcza. Powierzchnia tylna jest gładka i nieco wklęsła. Powierzchnia górna, z lekka siodełkowato wygięta, zwęża się ku przyśrodkowi. Brzeg tylny tej powierzchni występuje w postaci ostrego grzebienia (pecten ossis pubis). który ku tyłowi przedłuża się w kresę łukowatą; grzebień kości łonowej, kresa łukowata wraz z linią biegnącą między powierzchnią miedniczną a podstawą kości krzyżowej (w jej częściach bocznych) i wzgórek wytwarzają kresę graniczną (linea terminalis), która oddziela miednicę większą od miednicy mniejszej.

Brzeg przedni powierzchni górnej ciągnie się od wcięcia panewki; jest on słabo zaokrąglony, wklęsły i kończy się w pobliżu płaszczyzny pośrodkowej małym, ale wyraźnym guzkiem łonowym (tuber-culum pubicum), do którego przyczepia się więzadło pachwinowe; guzek łonowy jest punktem orientacyjnym dla miejsca wyjścia przepuklin pachwinowych i udowych; pierwsze znajdują się powyżej i przyśrodkowo, drugie poniżej i bocznie od tego guzka.

Powierzchnia dolna przechodzi bocznie w bruzdę zasłonową (sulcus obturatorius), która biegnie skośnie w kierunku bocznym, do tyłu oraz ku górze i kończy się na powierzchni wewnętrznej kości. Ostry brzeg między powierzchnią dolną i tylną skierowany ku dołowi, tzw. grzebień zasłonowy (crista obturatoria), ma mały guzek zasłonowy przedni (tuberculum obturatorium anterius). Gałąź górna kończy się przyśrodkowo owalną, chropowratą powierzchnią spojeniową (facies symphysialis) dla połączenia z kością łonową strony przeciwległej.

Do gałęzi górnej przyczepia się kilka mięśni. Na powierzchni dolnej w kącie górno-przyśrodkowym przyczepia się mięsień przywodzicie! długi; bardziej bocznie od niego — część zasłaniacza zewnętrznego. Na powierzchni górnej i na grzebieniu kości łonowej przyczepia się mięsień grzebieniowy, a bardziej przyśrodkowo od niego na tej samej powierzchni — mięsień prosty brzucha i mięsień piramidowy. Na powierzchni tylnej znajduje się pole przyczepu dla części zasłaniacza wewnętrznego i dźwigacza odbytu.

Podobne prace

Do góry