Ocena brak

Galaktyki i gwiazdy

Autor /Rodak Dodano /31.01.2012

Obliczenia wskazują, że Wielki Wybuch nastą­pił jakieś 10 do 20 miliardów lat temu. Materia roz­rzucona w jego wyniku zaczęła się stopniowo gro­madzić w gigantyczne chmury pyłu i gazów zwane mgławicami. Z materii w nich zgromadzonej zaczę­ły w końcu powstawać gwiazdy. Grawitacja spo­wodowała, że gwiazdy zaczęły grupować się w ga­laktyki: spiralne, eliptyczne i nieregularne. Słońce jest jedną ze 100 bilionów gwiazd, z których zbu­dowana jest nasza Galaktyka, mająca kształt spi­rali. Nagromadzenie gwiazd w jednej płaszczyź­nie powoduje, że na nocnym niebie widoczny jest jasny, szeroki pas - Droga Mleczna.
Ilość galaktyk we wszechświecie szacuje się na około 1 miliarda i większość z nich jest zgrupo­wana w gromady. Droga Mleczna jest częścią nie­wielkiej, liczącej 24 galaktyki, gromady, zwanej Grupą Lokalną. Niektóre z gromad zawierają tysią­ce galaktyk.
Każda z tej ogromnej liczby Galaktyk składa się z jeszcze większej liczby gwiazd, co czyni praw­dopodobnym przypuszczenie, że nie jesteśmy we wszechświecie samotni. Niektóre gwiazdy mogą, podobnie jak Słońce, posiadać układy planetarne (niedawno odkryto pierwszy taki układ), a na nie­których z tych planet mogą istnieć warunki umoż­liwiające powstanie życia. Niektórzy astronomo­wie przeczesują Kosmos w poszukiwaniu sygnałów radiowych zawierających jakąś kodowaną wiado­mość, która mogłaby oznaczać, że gdzieś rozwi­nęły się inteligentne formy życia. Jak dotąd nie znaleziono niczego. Pamiętajmy, że może się zda­rzyć, że wysłane skądś sygnały dotrą do Ziemi w miliony lat po wyemitowaniu, gdy może nie być śladu po cywilizacji, która je nadała.

Podobne prace

Do góry