Ocena brak

GABRIEL SEWER bp.

Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012

ur . 1541 w Monemwasia (Peloponez),
zm. 21 X 1616 w Lesina (Dalmacja), metropolita Filadelfii,
polemista bizantyjski.

Po studiach w Padwie przyjął święcenia k a p ł . ; od 1573 był
d u s z p a s t e r z em kolonii gr. w Wenecji; 1575 patriarcha ekum.
Jeremiasz II Tranos mianował go metropolitą Filadelfii; G.,
nie rezygnując z rządów w metropolii, uzyskał prawo rezydencji
w Wenecji z tytułem egzarchy patriarchatu ekum. w
Konstantynopolu dla prawosławnych w Wenecji i Dalmacji;
pochowany w kościele św. Jerzego w Wenecji.

Dzieła polemiczne G. świadczą o jego powierzchownej
znajomości teologii patrystycznej oraz o zależności od teologii
scholastycznej. Głównym dziełem G. jest trylogia apologetyczno-
polemiczna (I wyd. pt. Posai eisin hai genikai kai protai
diaforai kai poiai, has echei he Anatolike Ekklesia te
Romaike, Kpol 1627; II-III rps) skierowana zwł. przeciw
Robertowi Bellarminowi i A. Possevino, a omawiająca podstawowe
rozbieżności doktrynalne między Kościołem wsch.
i zach.;

G. napisał także traktat o sakramentach Syntagmation
peri ton hagion kai hieron mysterion (Ve 1600, 1691;
wyd. przez patriarchę Jerozolimy Chryzanta Notarasa w wersji
zmienionej pt. Syntagmation peri ton offikion klerikaton,
Tirgovi§te 1715, Ve 1778; fragmenty z tłumaczeniem łac.
wydał R. Simon, Fides Ecclesiae orientalis, P 1671), z którego
teologowie kat. czerpali argumenty w polemice z protestantami,
oraz o liturgii eucharyst. Kata ton legonton tus orthodoksus
tes Anatolikes Ekklesias (Ve 1604); zachowały się
t a k ż e listy (wyd. G. Lami, Deliciae eruditorum XIII, G. et
aliorum graecorum recentiorum epistolae, Fi 1744, 1-131).

 

M. Jugie, Un théologien grec du XVIe siècle G. et les divergences entre les deux Eglises, EO 16(1913) 97; tenże, DThC VI 977-984; D.J. Geanakoplos, Byzantine East and Latin West, Ox 1966; S. Runciman, The Great Church in Captivity, C 1968 (Wielki Kościół w niewoli, Wwa 1973).

Podobne prace

Do góry