Ocena brak

FUNKCJONALNE UJĘCIE ELIT PRZEZ LASSWELLA

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

- jego koncepcje elit ulegały ewolucji, poprzednich teorii nie odrzucał, wszystko się ze sobą przeplatało

- a więc początkowo; elita to osoby uprzywilejowane do dystrybucji dóbr – ludzie wpływowi otrzymują najwięcej tego, co jest do otrzymania, reszta stanowi masę. Dostepne wartości to prestiż, dochód, bezpieczeństwo.

- rok później; wiąże elity z istnieniem określonych funkcji państw, funkcje te wymagają dla swej realizacji biegłych (skill), którzy tez zapełniają miejsca zarezerwowane dla elity. 4 najważniejsze funkcje; 1. pertraktacje 2. organizacja administracji 3. propaganda 4. przemoc I odpowiednio dla tych funkcji 4 skill groups wchodzące w skład elity. (odniesienie do umiejętności ( skills )- umiejętność walki jest jedną z najbardziej bezpośrednich dróg, dzięki której ludzie dochodzą na szczyt; - umiejętność organizacji politycznej jest tradycyjnie reprezentowana w amerykańskim rządzie; - umiejętność radzenia sobie z ludźmi dzięki znaczącym symbolom obejmuje użycie takich środków jak przemowa, artykuł polemiczny, artykuł informacyjny, materiał prawny, argument teologiczny, powieść z puentą czy system filozoficzny. Wprowadza termin elity kapłańskiej – dawni kapłani przemienili się w biurokratów

- w latach ’40 wiąże definicje elity z kwestią władzy politycznej – problem stratyfikacji społecznej – elity mogą być porównane w terminach klasy podobnie jak umiejętności. Klasa to duża grupa społeczna o podobnej funkcji, statusie i zadaniach,; najważniejsze formacje klasowe to arystokracja, plutokracja, klasa średnia, robotnicy.

- lata ’40 i ’50 ; wiąże istnienie elity z problemem władzy. Według niego struktura społeczna to; klasa panująca, z której rekrutowani są władcy i w jej interesie sprawują oni władzę; klasa zależna, zaangażowana w proces władzy, ale nie biorąca udziału w rządzeniu; klasa poddana, korzystająca w minimalnym stopniu z władzy.

- w 1935 napisał: niewielu, którzy dostają najwięcej każdej wartości to elita, reszta to zwykłe osoby. Elita utrzymuje swą pozycje dzięki manipulowaniu symbolami, kontrolowaniu dostaw i stosowaniu przemocy. -> konieczność porównania światowych elit pod względem pochodzenia społecznego, cech osobowych, subiektywnych postaw oraz towarzyszącym im kwestii symboli, dóbr i przemocy.

- rewolucja to zmiana w klasowym składzie elit

- kwestie psychologiczne; 3 typy przywódców; 1. administrator (hoover) 2. agitator (prorocy starego testamentu) 3.teoretyk (marks). Lenin łącz w sobie wszystkie 3 typy.

- państwa garnizonowe – czyli ogólnie zmilitaryzowanie, wojskowość; warunki fundamentu garnizonowego; 1. elita ceni władzę, wprowadzenie przymusu na szeroką skalę,. Wtedy gdy uważa go za korzystny. 2. utrzymanie władzy zależy od eliminacji wewnętrznych i zewnętrznych wrogów.

- nastepnie; władza utożsamiana z procesem decyzyjnym (decyzje polityczne), elita to ci którzy mają najwięcej władzy w grupie, elita pośrednia to ci co mają mniej władzy a masa to ci co mają władzy najmniej. W elicie również może istnieć elita (władcy, przywódcy, najpotężniejsi).

- potem; elita to posiadacze władzy w instytucji politycznej; elita to nie tylko rządzący ale również forma społeczna z której wywodzą się przywódcy.

TYPOLOGIA ELIT

  • elity sprawujące oficjalną władzę wyłonione przez system polityczny, który zawsze jest hierarchiczny i biurokratyczny

  • elity szlacheckie- arystokratyczne, wartości cenione to honor, sława

  • elity sprawiedliwych – teokracja

  • elity mężnych- ludzie energiczni,

  • elity ludzi bogatych

  • elity specjalistów/ ekspertów

  • elity ideologów

 

 

Podobne prace

Do góry