Ocena brak

Funkcje rynku kapitałowego

Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011

 

  1. alokacja kapitału - czyli finansowy przedsięwzięć gospodarczych różnych podmiotów, może być prowadzona w gospodarce na kilka sposobów. Przez sektor bankowy, inwestycje bezpośrednie, za pośrednictwem rynku papierów wartościowych i dokonywanych na nim inwestycji portfelowych.

2. mobilizacja kapitału - polega na :

  • kształtowaniu zachowań inwestora

  • informowaniu go o możliwościach na rynku

  • świadczeniu usług, takich jak lokowanie pieniędzy w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, zarządzania oszczędnościami inwestorów

  • świadczenie usług doradczych przez domy maklerskie

3. wycena kapitału - następuje na rynku wtórnym przez codzienne notowanie papierów wartościowych

4. transformacja kapitału- na rynku papierów wartościowych polega na przybieraniu przez kapitał różnych postaci, w zależności od ceny, ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji.

Podobne prace

Do góry