Ocena brak

Funkcje rodziny

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

Funkcje biopsychiczne rodziny.Czyli prokreacyjna i seksualna:

*prokreacyjna: zaspokojenie potrzeb macierzyństwa i ojcostwa, łączy się z funkcją seksualną, wpisana w elementarną listę funkcji rodziny,

*seksualna: (przypisywana formalnie małżeństwu) usankcjonowanie współżycia w świetle prawa, akceptacja współżycia dwojga osób przez prawo.

36.Funkcje społeczno-wyznaczające rodziny.;

Czyli funkcje klasowe i legalizacyjno – kontrolne

*Klasowe / nabiera znaczenia w społeczeństwach klasowych, następuje przekazywanie pozycji społecznej dzieciom, wartości związanych z przynależnością do klasy, ważna w społeczeństwach funkcjonalnych,

*legalizacyjno - kontrolne / wzajemna kontrola, kontrola czy zachowania odpowiadają normom obyczajowym i religijnym, legalizacja faktu współżycia pod jednym dachem, przyzwolenie społeczne na kontrolowanie przebiegu życia rodzinnego w najbliższym sąsiedztwie, obowiązek sprawowania kontroli wychowawczej ze strony rodziców w stosunku do dzieci a takie ze strony męża czy żony.

37.Funkcje ekonomiczne rodziny. Czyli funkcje: a. materialno - ekonomiczna zespól działań rodziny nastawiony na realizacje potrzeb ekonomicznych, gospodarczych, konsumpcyjnych:

- zarobkowanie / generowanie środków na utrzymanie rodziny/

- gospodarcza / prowadzenie gospodarstwa domowego, wykonywanieczynności gospodarczych /

- usługowo - konsumpcyjna / czynności manualne związane z żywieniem,czystością

  • produkcyjna / charakterystyczna dla tradycyjnych rodzin chłopskich, wazna w rodz ubogich

b. opirkunczo-zabezpieczajaca:

  • zespól czynności pielęgnacyjnych, zabezpieczających skierowanych nazabezpieczenie potrzeb niesamodzielnych, niepełnosprawnych,

- w zależności od struktury rodziny wykonują, je dorośli członkowie narzecz najstarszego pokolenia,

- zakres zależy od fazy rozwojowej rodziny oraz od oferty usługowej na rynku opieki pielęgnacyjnej oraz ich ceny.

Podobne prace

Do góry