Ocena brak

Funkcje Prezydenta w amerykańskim systemie prezydenckim

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

  1. Prezydent jest szefem władzy wykonawczej.

  2. Jest głową państwa.

  3. Jest naczelnym wodzem sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, ale też naczelnym wodzem gwardii stanowej – narodowej, gdy Prezydent mobilizuje ją dla służby federalnej.

Nie istnieje tu instytucja wotum zaufania i instytucja wotum nieufności.

Władza wykonawcza realizuje budżet.Prezydent politycznie odpowiada przed Kongresem.

Prezydent ma obowiązek zrealizować budżet (Prezydent musi w 100% wydać pieniądze na przeznaczony w budżecie cel). Prezydent ma konstytucyjne prawo weta zawieszającego ustawę.

Podobne prace

Do góry