Ocena brak

Funkcje i formy handlu detalicznego

Autor /FroreteeveKex Dodano /26.03.2006

Handel detaliczny – to ostatnie ogniwo w kanale dystrybucji który łączy producenta i konsumenta. Handel detaliczny oferuje zróżnicowane towary, produkowane przez różnych wytwórców, w miejscach najbardziej dogodnych dla konsumentów.

Funkcje:
- zakup towarów – zespół działań związanych z nawiązaniem współpracy z dostawcami, negocjowaniem warunków dostaw i zapłaty, oraz z realizacją dostawy zakupionych towarów. Prawidłowo przebiegający proces zakupu warunkuje właściwy przebieg sprzedaży i dobrą gospodarkę zapasami. Wynika to z faktu, że między zakupem, sprzedażą i zapasami występują bardzo silne więzi
- sprzedaż towarów – to najważniejsza funkcja przedsiębiorstwa handlowego. Jest ona źródłem jego zysku. Wszystkie podejmowane w przedsiębiorstwa działania mają jeden cel czyli zwiększenie sprzedaży. Te działania dotyczą m.in. sposobu i zakresu obsługi nabywców w punktach sprzedaży detalicznej czyli form sprzedaży
- zapasy towarów – warunkiem prawidłowego procesu sprzedaży jest posiadanie
zapasów towarowych pozwalających na utrzymanie ciągłości sprzedaży przy zapewnieniu konsumentom możliwości dokonywania wyboru kupowanych towarów. Zapasy są więc rezerwami towarów, dzięki którym nie wystąpią przerwy w sprzedaży i dzięki którym klienci zgodnie ze swoimi życzeniami mogą wybrać jeden z kilku oferowanych im towarów
Formy handlu detalicznego różnią się między sobą organizacją procesu sprzedaży , charakterem lokalizacji punktów sprzedaży, stosowanymi metodami sprzedaży, asortymentem sprzedawanych towarów oraz wielkością. Ze względu na charakter kontaktów konsumenta ze sprzedawcą dokonuje się podziału handlu detalicznego na handel stacjonarny, ruchomy i wysyłkowy.

Formy :
- handel stacjonarny – obejmuje obiekty na stałe zlokalizowane w określonym miejscu, zawsze dostępnym dla klienta w pewnym jednoznacznie oznaczonym czasie. Zapewnia konsumentowi stałą możliwość zakupu w jednym miejscu, do którego klient się przyzwyczaja, nabiera zaufania do jakości oferowanych tam towarów. Handel stacjonarny występuje w postaci handlu skoncentrowanego i w postaci rozproszonej.
☺- skoncentrowany- to ośrodki handlowe, centra handlowe oraz handel drobnodetaliczny
☺- rozproszony- to ▫handel drobnoddetaliczny,
▫ handel wielkopowierzchniowy czyli domy towarowe, domy handlowe, super markety, hipermarkety, cash & carry
▫ handel sklepowy czyli sklepy powszechne, ogólnospożywcze, branżowe,
specjalistyczne, spożywczo-przemysłowe, popularne
- handel ruchomy – dociera do konsumenta wszędzie tam, gdzie jest to najbardziej dogodne w danym momencie dla klienta. Przy tej formie handlu „sklep przychodzi do klienta”. Dzielimy na:
☺- akwizycje
☺- handel uliczny
☺- obwoźny
☺- obnośny
- handel wysyłkowy – oferuje towary „na odległość” pozwalając jednak na dogodniejsze dokonywanie zakupów, a szczególnie na ograniczanie czasu zakupów. Dzielimy na:
☺- telezakupy
☺- za pośrednictwem poczty

Podobne prace

Do góry