Ocena brak

funkcje giełdy

Autor /jagodka Dodano /28.03.2013

Zadania oraz czynności g. w sferze rynku towarowego, rynku usług oraz rynku
papierów wartościowych. —> Giełdy kształtują rynek oraz regulują go tak, aby
—> uczestnicy giełdy korzystali z udogodnień w prowadzeniu handlu. Do
podstawowych f.g. należy kształtowanie cen na podstawie relacji popytowo-
-podażowych. Ceny giełdowe są wyznacznikiem wartości rynkowej towarów
i usług, papierów wartościowych oraz odpowiednich firm. W ten sposób g. stają
się ważnym narzędziem kształtowania koniunktury rynku. Do f. —> giełd
towarowych należy ponadto ustanawianie słusznych zasad kupieckiego po-
stępowania, jednolitych reguł i standardów prowadzenia handlu, czyli or-
ganizowanie rynku, tworzenie systemu informacji rynkowej oraz wprowadzanie
mechanizmów rozstrzygania sporów i rozliczanie transakcji giełdowych. 

 

Podobne prace

Do góry