Ocena brak

FULBERT z CHARTRES Św. bp.

Autor /Trofim Dodano /01.10.2012

ur. ok. 960 prawdopodobnie
w pn. Francji (Pikardia), zm. 10 IV 1028 w Chart
r e s , filozof i teolog.

Studiował u G e r b e r t a z Aurillac (późniejszy pap. —> Sylwester
II) w Reims; mianowany 990 kanclerzem kapituły
i kierownikiem szkoły w —» Chartres (I), zapoczątkował
okres rozwoju szkoły katedralnej (—» Chartres II); jego
uczniami byli m.in. —> Berengariusz z Tours (F. nie podzielał
j e go nauki o Eucharystii), H u g o n z Breteuil i A d e l m a n
z Leodium; 1006 został b p em C h a r t r e s .

Za Platonem utożsamiał pojęcia ogólne (uniwersalia)
z realnie istniejącymi ideami; ponad poznanie rozumowe
stawia! poznanie przez wiarę, którego przedmiotem są substancje
duchowe oraz Bóg, będący ponadbytem (superessentia);
opowiadał się za patrystyczną a nie dialektyczną (—
dialektyka) interpretacją Pisma Św.; jako bp zwalczał — symonię, występował przeciw małżeństwom duchownych,
starał się wzmocnić autorytet bpa d i e c , by uwolnić Kościół
spod wpływów feudalnej szlachty; jednocześnie akceptował
uprawnienia władzy król. w Kościele francuskim.

Po pożarze
katedry 1020 rozpoczął jej odbudowę; 1023 został mianowany
przez księcia Akwitanii Wilhelma skarbnikiem kościoła St.
Hilaire-le-Grand w —» Poitiers; szerzył nabożeństwo do NMP
Królowej Miłosierdzia rozbudowując kult święta jej narodzin.
Pochowany został w kościele klasztornym St. Père-en-Vallée
w Chartres i byt tu czczony j a k o święty; kult liturg. został
zatwierdzony 1855 dla diec. Poitiers, a 1861 dla diec. Chartres;
wspomnienie 10 IV.

Z jego pism (PL 141,189-368) zachowały się kazania (tekst
kryt. kilku kazań o treści maryjnej F. lub jemu przypisywanych
wydał J.M. Canal, Lv 1963), hymny (—* Chorus novae
Ierusalem), pieśni, hagiografie, Tractatus contra Iudaeos
(o proroctwie Jakuba, Rdz 49,10, spełnionym w Jezusie
Chrystusie) oraz listy (m.in. do opatów —> A b b o n a z Fleury,
Odilona z Cluny, księcia Akwitanii Wilhelma V), będące
ź r ó d ł em poznania filoz. myśli F. (listy i poematy w języku
ang. i łac. wraz z bibliogr. wydał F. Behrends, Ox 1976).

W ikonografii przedstawiany jest jako mnich w nimbie
(fresk z XII w. w kościele St. Hilaire-le-Grand w Poitiers)
lub w stroju biskupim, głoszący kazanie w swej katedrze
(miniatura A. de Mici z XI w. w C h a r t r e s ) .

 

B. Blumenkranz, A propos du (ou des) „Tractatus contra Judaeos" de F., RMA 8(1952) 51-54; L.C. MacKinney, Bishop F. and Education at the School of Chartres, Indiana 1957; Y. Delaporte, F. et l'école chartraine de chant liturgique au XT' siècle, EtGr 2(1957) 51-81; P. Viard, BS V 1299-1300; Réau III 1. 550; J.M. Canal, Los sermones marianos de san F., RTAM 29(1962) 33-51, 30(1963) 55-87, 329-333; F. Behrends. Kingship and Feudalism according to F., MSt 25(1963) 93-99; G. Baron, F. und seine Zeit im Spiegel seiner Briefe, Bam 1966; E. Weis, LCIk VI 337.

Podobne prace

Do góry