Ocena brak

Fukncje biznes planu

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

W dobie głębokiej restrukturyzacji i przemian własnościowych w gospodarce polskiej poszerza się zakres stosowania biznes planu, np.: podczas procesu prywatyzacji, którego pierwszym etapem jest utworzenie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, przed przejściem do drugiego, zasadniczego etapu polegającego na udostępnieniu akcji, wymagana jest analiza ekonomiczno - finansowa i prawna przedsiębiorstwa (spółki) prowadząca do wyceny jego majątku oraz restrukturyzacji. Zwykle w takiej sytuacji tworzy się plany restrukturyzacyjne, których istotnym elementem jest pięcioletni biznes plan, jako wyraz finansowych implikacji strategii przedsiębiorstwa uwzględniający wszystkie jego uwarunkowania i przyszłe potrzeby. Wynikają z tego dwie główne funkcje, jakie ma do spełnienia biznes plan.

 

FUNKCJA WEWNĘTRZNA

Pełniąc funkcję wewnętrzną biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on zarządowi zorganizowane planowanie rozwoju przedsiębiorstwa i przewidywanie wszelkich zmian w przyszłości. Zarząd firmy po szczegółowym przemyśleniu swoich założeń oraz ustaleniu misji i celów, powinien określić poziom oczekiwań, z którymi w przyszłości będzie można porównywać osiągane wyniki oraz dobrać wskaźniki służące do pomiaru i kontroli stopnia ich realizacji. Podczas przygotowania biznes planu należy uwzględnić warunki niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów, takich jak np.: zwiększenie efektywności zarządzania, zaangażowanie wykwalifikowanej siły roboczej, rozwijanie rynku, unowocześnianie środków produkcyjnych, zmianę asortymentu produkcji oraz pozyskiwanie środków finansowych.

 

FUNKCJA ZEWNĘTRZNA

Pełniąc funkcję zewnętrzną biznes plan ma podstawowe znaczenie dla uatrakcyjnienia przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów oraz przyciągania z zewnątrz środków potrzebnych w firmie na sfinansowanie jej przedsięwzięć. Zewnętrzna funkcja sprowadza się do zachęcania potencjalnych kredytodawców lub akcjonariuszy do zainwestowania w przedsiębiorstwo swoich pieniędzy. Większość inwestorów nie lokuje kapitałów w przedsiębiorstwie jeżeli nie zobaczy planu jego działania. Plan ukazujący pozytywny obraz firmy, prezentujący ścisłe informacje na sukces gospodarczy staje się gwarantem zabezpieczającym inwestowany kapitał. Dla zewnętrznych inwestorów plan musi podkreślać siłę przedsiębiorstwa, ukazywać jego mocne strony, przedstawiać stan bieżący i potrzeby, przyszłe perspektywy i zamierzenia oraz realistycznie ukazywać trudności i sposoby ich pokonywania.

Praktyka wskazuje, że podział ten ma jedynie znaczenie teoretyczne, ponieważ właściwie skonstruowany biznes plan spełnia obie funkcje jednocześnie. Biznes plan powinien odgrywać w przedsiębiorstwie rolę organizującą jego funkcjonowanie w okresie objętym planem, czyli zawierać wszystkie te elementy, których analiza ukaże przedsiębiorstwo jako organizację mogącą sprawnie funkcjonować w przyszłości.

Podobne prace

Do góry