Ocena brak

FRYDERYK AUGUST

Autor /Trofim Dodano /01.10.2012

ur. 23 XII 1750 w Dreźnie, zm.
5 V 1827 tamże, od 1763 elektor, od 1806 król Saksonii,
1807-15 książę warszawski.

Rządy objął 1768 po okresie regencji sprawowanej m.in.
przez matkę; po wojnie 7-letniej odbudował gospodarkę;
z powodu oporu Rosji nie przyjął ofiarowanej mu przez
Sejm Wielki sukcesji tronu pol.; 1806 poparł Prusy w konflikcie
z Francją, a po ich klęsce nawiązał stosunki dyplomatyczne
z ces. Napoleonem I Bonaparte; na mocy t r a k t a tu
pozn. został królem Saksonii; po układzie w Tylży - księciem
warsz.; prowadził politykę profranc.; żywił wielką
cześć dla Napoleona; popierał odrodzenie nar., rezydując
w Dreźnie miał ograniczony wpływ na rządy w Księstwie;
po Kongresie Wiedeńskim (1815) zrzekł się tytułu księcia
warsz.; zgodził się też na podział Saksonii.

Cieszył się
opinią człowieka pobożnego i sprawiedliwego; w czasie
pobytu w Polsce nawiązał i utrzymywał kontakt z Klemensem
Marią Dworzakiem, lecz na rozkaz Napoleona podpisał
1808 dekret o wywiezieniu benonitów z Warszawy (—» redemptoryści).

 

W. Konopczyński. Konfederacja barska I-II. Wwa 1936-38; J. Willaume, F. jako książę warszawski, Pz 1939; tenże, PSB VII 159-160; W. Szoldrski. HP 1 786.

Podobne prace

Do góry