Ocena brak

FRY FRANKLIN CLARK

Autor /Trofim Dodano /01.10.2012

ur. 30 VIII 1900 w Bethlehem
(Pensylwania), zm. 6 VI 1968 w Nowym Jorku, luterański
działacz ekumeniczny.

Studiował w Atenach i Filadelfii; 1925 został pastorem
w Yonkers (Nowy J o r k ) , a nast. w A k r o n ( O h i o ) ; od 1929 był
s e k r e t a r z em wydz. ewangelizacyjnego, a od 1945 prezydent
em Zjedn. Kościoła Luterańskiego; 1947 na konferencji w
Lund wybrano go skarbnikiem Świat. Federacji L u t e r a ń s k i e j ;
1948 brał udział w —* Amsterdamskim Zgromadzeniu Ogólnym
ERK, które powierzyło mu funkcję wiceprzewodniczącego
Komitetu Naczelnego i Wykonawczego;

1952-57 był
pierwszym wiceprezydentem Świat. Federacji Luterańskiej,
a od 1957 jej prezydentem, pełniąc jednocześnie obowiązki
prezydenta Lutheran World Relief; na —» Ewanstońskim,
jak i —> Delhijskim Zgromadzeniu Ogólnym E R K został
wybrany przewodniczącym Komitetu Naczelnego i Wykonawczego;
reprezentował specyficzny typ przewodnictwa
duchowego nastawionego na udzielanie rad i odpowiedzi
na problemy natury rei., a nawet polit., w ramach j e d n a k duchowych
celów Kościoła; położył duże zasługi we wzajemnym
poznaniu się i zbliżeniu wyznań chrześcijańskich.

 

R.W. Solberg, As between Brothers. The Story of Lutheran Response to World Need, Minneapolis 1957; H.H. Harms, RGG II 1170; H. Bolewski, WKL 446; K. Karski, Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Wwa.

Podobne prace

Do góry